Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Objave UVHVVR so uradno glasilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V Objavah UVHVVR se objavljajo podatki o vloženih, umaknjenih in zavrženih prijavah za vpis sort v sortno listo, predlogi za poimenovanje sort, podatki o vpisu ali zavrnitvi vpisa sort v sortno listo, podatki o sortah, ki se izbrišejo iz sortne liste, roki za vlaganje prijav za vpis sort v sortno listo in dostavo semenskega materiala za preizkušanje vrednosti sort za pridelavo in uporabo (VPU) sort ter druga obvestila v zvezi s postopkom vpisa sort v sortno listo.

Objave UVHVVR izhajajo kot četrtletna periodična publikacija v tiskani in elektronski obliki.

Objave UVHVVR - Arhiv

Podatki o publikaciji Objave UVHVVR

Izdajatelj: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Kataloška oznaka publikacije: ISSN 1855-0819

Starejši letniki publikacije Objave UVHVVR so dostopni na