Skoči do osrednje vsebine

Objave UVHVVR so uradno glasilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V Objavah UVHVVR se objavljajo podatki o vloženih, umaknjenih in zavrženih prijavah za vpis sort v sortno listo, predlogi za poimenovanje sort, podatki o vpisu ali zavrnitvi vpisa sort v sortno listo, podatki o sortah, ki se izbrišejo iz sortne liste, roki za vlaganje prijav za vpis sort v sortno listo in dostavo semenskega materiala za preizkušanje vrednosti sort za pridelavo in uporabo (VPU) sort ter druga obvestila v zvezi s postopkom vpisa sort v sortno listo.

Objave UVHVVR izhajajo kot četrtletna periodična publikacija v tiskani in elektronski obliki.
  • Zadnja številka uradnega glasila Objave UVHVVR

    V zadnji številki uradnega glasila Objave UVHVVR 86/2022 so objavljeni podatki o vloženih, umaknjenih in zavrženih prijavah za vpis sort v sortno listo ter o sortah, ki so bile v obdobju od 1. decembra 2021 do 28. februarja 2022 vpisane v sortno listo ali izbrisane iz nje. Predstavljene so tudi novosti na področju zakonodaje, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.

Objave UVHVVR - Arhiv

Podatki o publikaciji Objave UVHVVR

Izdajatelj: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Ureja: Helena Rakovec, helena.rakovec@gov.si

Kataloška oznaka publikacije: ISSN 1855-0819

Starejši letniki publikacije Objave UVHVVR so dostopni na Sektorju za zdravje rastlin in rastlinski semenski material.