Skoči do osrednje vsebine

Objave UVHVVR so uradno glasilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V Objavah UVHVVR se objavljajo podatki o vloženih, umaknjenih in zavrženih prijavah za vpis sort v sortno listo, predlogi za poimenovanje sort, podatki o vpisu ali zavrnitvi vpisa sort v sortno listo, podatki o sortah, ki se izbrišejo iz sortne liste, roki za vlaganje prijav za vpis sort v sortno listo in dostavo semenskega materiala za preizkušanje vrednosti sort za pridelavo in uporabo (VPU) sort ter druga obvestila v zvezi s postopkom vpisa sort v sortno listo.

Objave UVHVVR izhajajo kot četrtletna periodična publikacija v tiskani in elektronski obliki.
  • Zadnja številka Objav UVHVVR

    V zadnji številki Objav UVHVVR 88/2022 so objavljeni podatki o vloženih prijavah za vpis sorte v sortno listo v obdobju od 1. junija do 31. avgusta 2022 ter o sortah, ki so bile v tem obdobju vpisane v sortno listo ali izbrisane iz nje. Objavljene so tudi novosti na področju zakonodaje o semenskem materialu kmetijskih rastlin.

Objave UVHVVR - Arhiv

Podatki o publikaciji Objave UVHVVR

Izdajatelj: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Ureja: Helena Rakovec, helena.rakovec@gov.si

Kataloška oznaka publikacije: ISSN 1855-0819

Starejši letniki publikacije Objave UVHVVR so dostopni na Sektorju za zdravje rastlin in rastlinski semenski material.