Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Poveljstvo sil Slovenske vojske (PSSV) je bilo vzpostavljeno 12. maja 2017 v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki. Neposredno je podrejeno GŠSV. Skladno s svojim poslanstvom zagotavlja pogoje za načrtovanje in vodenje delovanja poveljstev in enot SV v Republiki Sloveniji ter tujini, omogoča pripravljenost za učinkovito delovanje in podpira državne organe v sistemu zaščite in reševanja.

Poslanstvo Poveljstva sil Slovenske vojske

Poveljstvo sil Slovenske vojske je združeno poveljstvo, ki zagotavlja sile, poveljuje poveljstvom in enotam SV v Republiki Sloveniji ter tujini in podpira države gostiteljice. Poveljstvo sil v vlogi nacionalnega poveljstva načrtuje, usklajuje, izvaja in ocenjuje napadno, obrambno ter stabilizacijsko delovanje.

Naloge Poveljstva sil Slovenske vojske:

 • vodi in poveljuje podrejenim poveljstvom ter enotam,
 • zagotavlja namensko oblikovana poveljstva in enote,
 • načrtuje usposabljanje poveljstev in enot sil SV,
 • zagotavlja zahtevane stopnje pripravljenosti,
 • načrtuje in uresničuje ukrepe pripravljenosti, alarmiranja in mobilizacije SV,
 • načrtuje in vodi bojno ter nebojno delovanje doma in v tujini,
 • načrtuje uporabo, zagotavlja in spremlja pripravljenost poveljstev in enot za uporabo v Republiki Sloveniji (sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, podpora drugim državnim organom) ter v mednarodnih operacijah in na misijah,
 • usklajuje in uresničuje dejavnosti civilno-vojaškega sodelovanja,
 • sodeluje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter s preostalimi državnimi
  organi,
 • sodeluje z vojaškimi poveljstvi Nata in EU ter partnerskimi državami na operativni ravni in
  operativnimi poveljstvi posameznih operacij,
 • zagotavlja združeno operativno sliko sil SV.