Skoči do osrednje vsebine

Generalštabu je neposredno podrejeno Poveljstvo sil Slovenske vojske, ki poveljuje poveljstvom in enotam Slovenske vojske doma in v tujini ter nudi podporo države gostiteljice.

Naloge Slovenske vojske in obrambnega sistema

Najpomembnejše naloge Slovenske vojske so zagotavljanje pripravljenosti za vojaško obrambo države, izvrševanje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami, ter sodelovanje pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Poleg vojske obrambo države izvaja nevojaški del obrambnega sistema, ki s civilnimi zmogljivostmi in ukrepi podpira delovanje Slovenske vojske in zavezniških sil. Obrambni sistem države se aktivira pri odzivanju na morebitno krizo, vojno, pa tudi ob izrednem stanju.

Enote Slovenske vojske

Iskalnik