Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V Konzularnem sektorju Ministrstva za zunanje in evropske zadeve varujemo interese Republike Slovenije, njenih državljanov in pravnih oseb v tujini. Izvajamo konzularno pomoč in zaščito ter pristojnim organom posredujemo informacije za obveščanje sorodnikov o priporih, prometnih nesrečah in drugih nezgodah slovenskih državljanov v tujini in tujih državljanov v Republiki Sloveniji.

Spremljamo in izvajamo slovensko zakonodajo ter aktivno sodelujemo pri pripravljanju njenih sprememb, s pristojnimi organi urejamo zadeve s področja osebnih statusnih zadev, družinskega prava, državljanstva, carinskih, socialnih in pokojninskih zadev (potrjujemo obrazce o živetju). Opravljamo naloge glede zaprosil za mednarodno pravno pomoč slovenskih in tujih pravosodnih organov in zaprosil za izročitev storilcev kaznivih dejanj ter opravljamo legalizacije listin, namenjenih za uporabo v tujini in tujih javnih listin za uporabo v Republiki Sloveniji. Sodelujemo pri pripravi meddržavnih sporazumov s konzularnega področja.

Prav tako aktivno sodelujemo pri izvajanju migracijske politike EU, posebej na področju schengenskega pravnega reda. Pripravljamo pravne in organizacijske predpise za vizumsko poslovanje in za izvajanje postopkov za dovoljenja za prebivanje ter neprestano prilagajamo in izboljšujemo nacionalni informacijski sistem za izdajanje vizumov in druhe informacijske sisteme, ki se uporabljajo pri izvajanju vizumske politike EU. Pripravljamo in izvajamo programe usposabljanja za konzularne uslužbence in konzularna navodila za izdajanje vizumov na diplomatskih predstavništvih in konzulatih v tujini v skladu s pravnim redom EU in nacionalno zakonodajo. Organiziramo in izvajamo tudi strokovna usposabljanja za odkrivanje ponarejenih dokumentov.

Naši konzularni uslužbenci v tujini sprejemajo vloge za izdajo potnega lista, osebne izkaznice, izpiskov iz matičnih knjig, kvalificiranih digitalnih potrdil, izdajajo potne liste za vrnitev ter izdajajo druga potrdila, ki jih slovenski državljani potrebujejo v državi sprejemnici. Poleg tega sprejemajo in obravnavajo vizumske vloge, izvajajo posamezna procesna dejanja v postopkih za izdajo dovoljenja za prebivanje državljanom tretjih držav ter aktivno sodelujejo v različnih koordinacijah na lokalni ravni s schengenskega področja in področja konzularne zaščite.

Dokumenti

  • Navodilo o podaljšanju vizuma za kratkoročno bivanje

    Navodilo ureja primere, v katerih lahko Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve tujcu po vstopu v državo podaljša vizum za kratkoročno bivanje.
    Navodila