Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za prostorsko načrtovanje koordiniramo pripravo državnih prostorskih načrtov (DPN),  spremljamo in usmerjamo pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN), skrbimo za sodelovanje in koordinacijo pristojnih državnih nosilcev urejanja prostora v postopkih priprave prostorskih načrtov, pripravljamo navodila in priporočila za pripravo gradiv v postopkih priprave državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov. Pripravljamo metodologije in predloge za optimizacijo postopkov priprave prostorskih aktov, sodelujemo pri pripravi predlogov predpisov in vzpostavljamo prostorski informacijski sistem.

Organizacijske enote sektorja

Iskalnik