Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Sektorju za prostorsko načrtovanje koordiniramo pripravo državnih prostorskih načrtov (DPN),  spremljamo in usmerjamo pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN), skrbimo za sodelovanje in koordinacijo pristojnih državnih nosilcev urejanja prostora v postopkih priprave prostorskih načrtov, pripravljamo navodila in priporočila za pripravo gradiv v postopkih priprave državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov. Pripravljamo metodologije in predloge za optimizacijo postopkov priprave prostorskih aktov, sodelujemo pri pripravi predlogov predpisov in vzpostavljamo prostorski informacijski sistem.

Organizacijske enote sektorja

Teme

  • Državni prostorski načrti

    V postopkih državnega prostorskega načrtovanja umeščamo v prostor prostorske ureditve državnega pomena (kot naprimer ceste, železnice, plinovode, daljnovode, elektrarne, in podobno), skupaj s pobudnikom in investitorjem, v okviru sodelovanja in usklajevanja z nosilci urejanja prostora in javnostjo.

  • Občinski prostorski akti

    Z občinskimi prostorskimi akti občine se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja lokalnih prostorskih ureditev v prostor. Ob tem se upoštevajo usmeritve iz državnih prostorskih aktov, razvojne potrebe občine in varstvenih zahteve.