Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za prostorsko načrtovanje koordiniramo pripravo državnih prostorskih načrtov (DPN).

Skrbimo za sodelovanje in koordinacijo pristojnih državnih nosilcev urejanja prostora v postopkih priprave prostorskih načrtov, pripravljamo navodila in priporočila za pripravo gradiv v postopkih priprave prostorskih aktov na državni ravni. Pripravljamo metodologije in predloge za optimizacijo postopkov priprave prostorskih aktov, sodelujemo pri pripravi predlogov predpisov in sodelujemo pri razvoju in vzpostavitvi sistemskih in informacijskih rešitev.

Organizacijske enote sektorja

Teme

  • Državno prostorsko načrtovanje

    V postopkih državnega prostorskega načrtovanja umeščamo v prostor prostorske ureditve državnega pomena (na primer ceste, železnice, plinovode, daljnovode, elektrarne in podobno), skupaj s pobudnikom in investitorjem v okviru sodelovanja in usklajevanja z nosilci urejanja prostora in javnostjo.

Projekti

  • Projekt Pilot MOP

    Zaključen

    Pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje (Pilot MOP), preizkuša izvedljivost, povezanost in povezljivost nalog, ki jih predpisujeta prostorska in gradbena zakonodaja ter hkrati predstavlja osnovo za pripravo projektov v naslednji finančni perspektivi 2021–2027.