Skoči do osrednje vsebine

ministrica za javno upravo
Sanja Ajanović Hovnik

Avtor: Tamino Petelinšek / STA

Sanja Ajanović Hovnik se je rodila 14. julija 1977. Leta 2011 je diplomirala iz optimizacije delovnih procesov v državni upravi na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, kjer je kasneje tudi magistrirala in je trenutno doktorska kandidatka s področja ekonomike nacionalnih delovno-socialnih politik.

Od leta 2008 je bila javna uslužbenka, ki je prek svojega kariernega udejstvovanja v državni upravi spoznala delovanje različnih struktur in državnih organov, predvsem pa način delovanja slednjih, vključno z upravnimi praksami in procesi.

Med letoma 2015 in 2018 je delovala kot sekretarka poslanske skupine v državnem zboru. V letu 2018 je (na osnovi širokega znanja o delovanju državne uprave) zasedla delovno mesto generalne sekretarke takrat novega samostojnega državnega organa – Zagovornika načela enakosti. Njeno znanje je organu, ki je bil takrat še v fazi vzpostavljanja, ključno pripomoglo pri oblikovanju potrebnih internih aktov in vzpostavitvi notranje organizacijske strukture in procesov.

V letu 2019 je na Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prevzela funkcijo namestnice direktorja in delovala kot odgovorna oseba za področje razvoja in evropskega teritorialnega sodelovanja. V okviru svoje nove vloge je sodelovala pri pogajanjih z Evropsko komisijo na temo priprave programa porabe evropskih sredstev RS v okviru novega Večletnega finančnega okvira 2021–2027, skozi načrtovanje in usmerjanje priprave Državnega programa razvojnih politik je vodila izvajanje Strategije razvoja Slovenije 2030, izvajanje in prenovo Slovenske strategije pametne specializacije in implementacijo Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 v Sloveniji. Pri slednji je v sodelovanju s civilno družbo, nevladnimi organizacijami in drugimi relevantnimi deležniki koordinirala pripravo Prostovoljnega nacionalnega pregleda uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja (Voluntary National Review), ki je bil v letu 2020 predstavljen na Organizaciji združenih narodov.

V letih 2020 in 2021 je opravljala več vodstvenih funkcij na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Skozi več kot dobro desetletje dolgo kariero v državni upravi je pridobila poglobljen uvid v delovanje javnih sistemov in procesov, razvila visoko raven kompetenc na področjih vodenja in upravljanja (človeških in finančnih) virov in okrepila svoje veščine dela v ekipah, sodelovanja in povezovanja ključnih deležnikov ter vodenja dialoga s slednjimi z namenom doseganja najboljših možnih rezultatov, ki hkrati upoštevajo realnosti oseb in družbenih skupin z različnimi osebnimi okoliščinami in izhodišči.