GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Službi za nevladne organizacije pripravljamo rešitve, ki sistemsko podpirajo razvoj nevladnega sektorja in prostovoljstva ter krepijo civilni dialog.
Usklajujemo oblikovanje in izvajanje politik med ministrstvi na področju razvoja in delovanja nevladnih organizacij ter pripravljamo in izvajamo splošne ukrepe za sodelovanje države z nevladnimi organizacijami pri oblikovanju politik in predpisov s ciljem, da bi ti imeli široko družbeno podporo. Nevladne organizacije spodbujamo k sodelovanju pri pripravi predpisov in izvajanju javnih politik.

Z uresničevanjem ukrepov Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva ustvarjamo podporno okolje, kjer se dobro razvite, učinkovite in inovativne nevladne organizacije lahko uspešno odzivajo na potrebe ljudi. Spodbujamo kakovostno organizirano in trajnostno naravnano prostovoljstvo, ki je široko prepoznano kot vrednota in pomembno prispeva k družbeni blaginji. Z novim Zakonom o nevladnih organizacijah smo sistemsko uredili področje pridobivanja statusa delovanja v javnem interesu za nevladne organizacije.

Upravljamo Sklad za razvoj nevladne organizacije in prek javnih razpisov financiramo projekte in programe horizontalnih mrež in regionalnih stičišč ter druge ukrepe za krepitev nevladnega sektorja.

Med našimi nalogami je tudi zagotavljanje strokovne in tehnične podpore Svetu Vlade RS za spodbujanje prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij in Odboru RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.