Skoči do osrednje vsebine

Sektor za splošni upravni postopek in upravno poslovanje

V Sektorju za splošni upravni postopek in upravno poslovanje izvajamo sistemske naloge na področju urejanja splošnega upravnega postopka, upravnega poslovanja in upravnih taks.

Natančneje naše delo obsega:

  • spremljanje izvrševanja pravil splošnega upravnega postopka, pravil upravnega poslovanja in pravil, ki urejajo obveznosti plačevanja upravnih taks,
  • pripravo sistemskih rešitev v zvezi z Zakonom o splošnem upravnem postopku in izvedbenimi predpisi tega področja,
  • pripravo sistemskih rešitev v zvezi z Uredbo o upravnem poslovanju in Zakonom o upravnih taksah,
  • sodelovanje z drugimi ministrstvi pri urejanju posebnih upravnih postopkov,
  • sodelovanje z organi državne uprave in drugimi državnimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in zainteresirano javnostjo pri izvrševanju pravil splošnega in posebnih upravnih postopkov, pravil upravnega poslovanja in taksnih obveznosti, v smislu priprave pisnih mnenj in stališč,
  • pripravo predlogov soglasij k predlogom za drugačno razporeditev uradnih ur in poslovnega časa organov državne uprave,
  • pripravo zaključnega poročila o vodenju in odločanju v upravnih zadevah.
Iskalnik