Skoči do osrednje vsebine

Na Direktoratu za informacijsko družbo in informatiko zagotavljamo strateško načrtovanje in spodbujanje digitalnega preoblikovanja Slovenije, delovanje državnega komunikacijskega omrežja in podporo vsem uporabnikom v državni upravi ter širše prek enotnega kontaktnega centra. Pripravljamo državne strateške razvojne dokumente na področju informacijske družbe in elektronskih komunikacij ter usklajujemo in izvajamo razvojne ukrepe. Pri tem je naš strateški cilj digitalizirati vsa področja družbenega življenja z inovativno in intenzivno uporabo digitalnih tehnologij in interneta, kar je ključno za konkurenčnost gospodarstva, visoko raven blaginje in zagotovitev ustreznega mesta države v globalizirani digitalni družbi.

Hkrati izvajamo razvoj oblačnega okvira in uporabnih e-storitev za državo, državljane in gospodarstvo, izdajamo digitalna potrdila, izvajamo enotne informacijske varnostne politike, upravljamo informacijske rešitve in množice podatkov. Državljanom in podjetjem omogočamo učinkovito, zanesljivo in enostavno uporabo e-storitev na državni ravni in enotnem digitalnem trgu.

Na medresorski in medsektorski ravni usklajujemo izvajanje ukrepov za spodbujanje splošne digitalizacije družbe, pri čemer usklajevanje z zunanjimi deležniki iz gospodarstva, nevladnih organizacij ter z izobraževalnega in raziskovalnega področja poteka prek Slovenske digitalne koalicije. V okviru delovnega področja zastopamo Republiko Slovenijo v mednarodnih organizacijah (EU, OECD, ITU, ICANN, IGF, CEPT, Eutelsat). Na področju elektronskih komunikacij in upravljanja radijskega spektra smo pristojni za Agencijo za komunikacijska omrežja. 

Organizacijske enote direktorata

Teme

 • Informatika v državni upravi

  Državna uprava potrebuje za svoje delo učinkovito informatiko, ki združuje različna in med seboj povezana področja. Hitro in zanesljivo delovanje zagotavljamo s centralnim informacijsko-komunikacijskim omrežjem, po katerem teče množica podatkov, ki so ustrezno informacijsko varovani. Da je delovanje med organi čim bolj preprosto in elektronsko, smo razvili različne skupne informacijske rešitve oziroma storitve, ki so na voljo tudi državljanom in gospodarstvu.

 • Digitalizacija družbe

  Napredne digitalne tehnologije omogočajo spreminjanje obstoječih in oblikovanje novih poslovnih modelov, razvoj novih izdelkov in storitev, povečujejo učinkovitost in konkurenčnost gospodarstva ter prispevajo k širšemu socialno-ekonomskemu razvoju.

 • Elektronske komunikacije

  Gospodarski in splošni razvoj v sodobni digitalni družbi je neposredno povezan z razvojem visokokakovostne širokopasovne infrastrukture, ki je podlaga za razvoj in uporabo interneta.

 • Informacijska varnost

  Informacijska varnost pomeni varstvo podatkov in informacijskih sistemov pred nezakonitim dostopom, uporabo, razkritjem, ločitvijo, spremembo ali uničenjem. Informacijska varnost šteje kot zaupnost, neokrnjenost in razpoložljivost podatkov ne glede na njihovo obliko: elektronsko, tiskano ali katero drugo.

Projekti

 • Projekt prenove in optimizacije spletnih mest organov državne uprave bo omogočil enotno organiziran in brezhibno delujoč spletni servis državne uprave, ki bo uporabnikom prek enega mesta nudil enostaven in hiter dostop do celostnih, posodobljenih in verodostojnih predstavitvenih informacij o državi, postopkih v zvezi z državo ter do enostavno izvedljivih e-storitev državne uprave.

 • V okviru projekta Enotna poslovna točka razvijamo nove elektronske storitve in gradnike ter pripravljamo vsebine in informacije za potencialne podjetnike, podjetja in druge poslovne subjekte. Na primer portal SPOT (nekdanji e-VEM).

 • Ali ste vedeli, katere evidence in zbirke vodi javni sektor? Kateri podatki so javno dostopni in lahko z njimi ustvarjate nove zgodbe, aplikacije, vizualizacije?

 • Bogastvo Informacij!

  Preudarne odločitve na podlagi podatkov? Da, vsekakor!

 • Za preprosto izmenjavo podatkov.

 • GIS portal predstavlja enotno vstopno točko do prostorskih podatkov, storitev in aplikacij, s katerimi razpolagajo državne institucije.

 • Opravljanje različnih storitev prek spleta postaja del našega vsakdana, ko urejamo različne formalnosti kot državljani in podjetja, bodisi z javno upravo bodisi z zasebnim sektorjem, pri čemer je zagotovo najbolj razširjeno e-bančništvo. Ob tem pa je ključno, da se v takem načinu poslovanja počutimo varne, da je varovana naša zasebnost, naša identiteta, naši osebni podatki.

 • eUprava

  V teku

  eUprava = Smer prava
  Ali ste vedeli, da lahko na eUpravi spremenite naslov vašega prebivališča? Ali ste vedeli, da lahko prav tam tudi podaljšate vaše prometno dovoljenje? Ali pa vpogledate v vaše osebne podatke, ki so shranjeni v državnih evidencah. In vse to brez čakanja v vrsti!

 • Naša elektronska pisarna.

 • SI EESSI

  Zaključen

  Ministrstvo za javno upravo je partner v nacionalnem konzorciju petih projektnih partnerjev (MDDSZ (koordinator), ZZZS, ZPIZ, ZRSZ in MJU), ki je v okviru CEF mehanizma prijavil projekt »Slovenian implementation of Electronic Exchange of Social Security Information – SI EESSI« (v nadaljevanju: projekt SI EESSI) v trajanju od 2. 1. 2017 do 15. 9. 2019.

 • Semper

  V teku

  Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju štirih projektnih partnerjev iz Avstrije, Španije, Nizozemske in Slovenije, ki je v okviru CEF mehanizma prijavil projekt »SEMPER – Cross-border Semantic Interoperability of power and mandates« v trajanju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

 • Kako izboljšati delo na upravnih okencih?

 • EU-SEC

  Zaključen

  Večanje obsega infrastruktur in storitev v oblačnem računalništvu, skupaj s hitro se spreminjajočim pravnim okvirom, vse bolj vpliva na stopnjo zagotavljanja informacijske varnosti, upravljanje sistemov in skladnost delovanja storitev računalniških oblakov. Udeležba Ministrstva za javno upravo je v projektu med drugim koristna z vidika sodelovanja pri pripravi enotne in medsebojno priznane certifikacijske sheme, izmenjave znanja in najboljših praks, neodvisni presoji sistema upravljanja Državnega računalniškega oblaka (DRO) in uporabe orodij, razvitih za potrebe presoje oblačnih storitev.

 • TOOP

  V teku

  Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju 50 projektnih partnerjev iz 19 različnih držav (Estonija, Poljska, Luksemburg, Nizozemska, Romunija, Italija, Slovenija, Avstrija, Danska, Finska, Nemčija, Latvija, Litva, Norveška, Slovaška, Švedska, Turčija, Grčija in Bolgarija).

 • Z modernimi informacijskimi rešitvami skrbimo za varnost podatkov državne uprave.

 • Slovenski NIO portal je osrednje nacionalno spletno mesto za objavo digitalnih rešitev in izdelkov javnega sektorja. Spodbuja sodelovanje, dobre prakse in ponovno uporabo v javnem sektorju. Elektronske storitve so učinkovitejše v interoperabilnem okolju.

 • CARPE DIGEM

  V teku

  Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju desetih projektnih partnerjev iz sedmih držav članic EU, »CARPE DIGEM – Catalysing Regions in Peripheral and Emerging Europe towards Digital Innovation Ecosystems«.

 • Ministrstvo za javno upravo je del mednarodnega konzorcija 23 partnerjev iz različnih držav (Avstrija, Belgija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija in Švedska). Iz Slovenije sodelujejo še Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Univerza v Mariboru in Institut Jožef Stefan.

 • Ministrstvo za javno upravo je del slovenskega konzorcija 7 partnerjev v projektu Povezovanje slovenskih e-storitev z nacionalnim vozliščem eIDAS - SI-PASS 2.0. Konzorcij tvorijo še Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, SETCCE, družba za e-poslovanje, d. o. o., Sigmateh inovativne informacijske tehnologije d. o. o., lirika borzno posredniška hiša, d. d., ter koordinator Institut Jožef Stefan.

Iskalnik