GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V sektorju za železnice in žičnice smo zadolženi za sprejem nacionalnega programa za razvoj javne železniške infrastrukture in na tej podlagi posodobitev V. in X. železniškega koridorja.

Sodelujemo pri pripravi predlogov zakonodaje Evropske unije za področje železnic in žičnic, prav tako pa smo zadolženi za njihov prenos v pravni red Republike Slovenije.

Vključeni smo v pripravo mednarodnih sporazumov, sodelujemo v mednarodnih državnih institucijah s področja železnic in žičnic, pri izvajanju postopkov črpanja sredstev Evropske unije za sofinanciranje projektov na železniškem področju, izdajamo obratovalna dovoljenja za žičniške naprave in smučišča, podelujemo koncesije za gradnjo žičniških naprav.