Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za železnice in žičnice smo odgovorni za sprejetje državnega programa za razvoj javne železniške infrastrukture in na tej podlagi za posodobitev V. in X. železniškega koridorja.

Sodelujemo pri pripravi predlogov predpisov Evropske unije za področje železnic in žičnic ter njihov prenos v pravni red Republike Slovenije. Sodelujemo pri pripravi mednarodnih sporazumov in sodelujemo v mednarodnih in državnih institucijah s področja železnic in žičnic. Sodelujemo pri izvajanju postopkov črpanja sredstev Evropske unije za sofinanciranje projektov na železniškem področju, izdajamo obratovalna dovoljenja za žičniške naprave in smučišča, podeljujemo koncesije za graditev žičniških naprav ter nadzorujemo pravno urejenost javne železniške infrastrukture in zemljišč.

 

Področja in teme

  • Železniška infrastruktura

    Javna železniška infrastruktura je v lasti Republike Slovenije. Za gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture 1.207,7 kilometrov železniških prog je pristojna Direkcija za infrastrukturo. Upravljavec javne železniške infrastrukture je podjetje Slovenske železnice-Infrastruktura, d.o.o.

Iskalnik