GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V sektorju za ceste izvajamo programske naloge s področja cestne infrastrukture. Pripravljamo predloge sistemske pravne ureditve s področja razvoja državnega cestnega omrežja skladno z usmeritvami Evropske unije in presojamo možnosti uporabe zasebnega kapitala in drugih zunajproračunskih virov kot dodatnega vira za hitrejši razvoj cestne infrastrukture ter za učinkovitejše reševanje potreb uporabnikov cest.

Izvajamo naloge za izboljševanje in dograditev  avtocestnega sistema v državi skladno z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Sloveniji in razvijamo cestninski sistem, ki omogoča  financiranje razvoja avtocestnega sistema ter sistema usmerjanja prometnih tokov.

Zadolženi smo še za pripravo programa za posodobitev državne cestne mreže nacionalnega pomena in za učinkovito črpanje evropskih sredstev, namenjenih razvoju cestne infrastrukture na slovenskem delu evropskih koridorjev ter uvajanju inteligentnih prometnih sistemov, ki so namenjeni predvsem učinkovitemu obveščanju udeležencev v prometu ter izboljšanju prometne varnosti.

Področja in teme

  • Cestna infrastruktura

    V Sloveniji imamo okoli 39 tisoč kilometrov javnega cestnega omrežja. Ceste delimo na državne in občinske. Državne ceste so v lasti države, občinske pa so v lasti posameznih občin. Takšno ureditev smo v Sloveniji določili po zgledu evropskih držav.

  • Vzdrževanje cest

    Cestna infrastruktura je poleg voznika in vozila eden izmed dejavnikov, ki imajo znaten vpliv na zagotavljanje prometne varnosti. Poleg ustrezne vozne površine cestna infrastruktura zajema tudi prometno vodenje in vidnost prometne signalizacije, kar se v skladu z zakonskimi obveznostmi zagotavlja v okviru rednega vzdrževanja, varstva cest in prometne varnosti.

  • Cestnina

    Uporaba avtocest in hitrih cest je v Republiki Sloveniji plačljiva.