Skoči do osrednje vsebine

Kontaktni center Ministrstva za infrastrukturo

Na vprašanja v zvezi s prometom in energetiko v času epidemije Koronavirusa COVID-19 odgovarjamo prek e-pošte mzi.koronavirus@gov.si, vsak dan pa smo od 8. do 20. ure dosegljivi tudi na telefonski številki (01) 478 8512.

V Sektorju za ceste izvajamo programske naloge s področja cestne infrastrukture. Pripravljamo predloge sistemske pravne ureditve s področja razvoja državnega cestnega omrežja v skladu z usmeritvami Evropske unije in presojamo možnosti uporabe zasebnega kapitala in drugih zunajproračunskih virov kot dodatnega vira za hitrejši razvoj cestne infrastrukture ter za učinkovitejše reševanje potreb uporabnikov cest.

Izvajamo naloge za izboljševanje in dograditev avtocestnega sistema v državi v skladu z državnim programom izgradnje avtocest v Sloveniji in razvijamo cestninski sistem, ki omogoča financiranje razvoja avtocestnega sistema ter sistema usmerjanja prometnih tokov.

Odgovorni smo za pripravo programa za posodobitev državne cestne mreže nacionalnega pomena in za učinkovito črpanje evropskih sredstev, namenjenih za razvoj cestne infrastrukture na slovenskem delu evropskih koridorjev ter za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov, ki so namenjeni predvsem učinkovitemu obveščanju udeležencev v prometu in izboljšanju prometne varnosti.

Področja in teme

 • Cestna infrastruktura

  V Sloveniji imamo okoli 39 tisoč kilometrov javnega cestnega omrežja. Ceste delimo na državne in občinske. Državne ceste so v lasti države, občinske pa so v lasti posameznih občin.

 • Vzdrževanje cest

  Cestna infrastruktura je poleg voznika in vozila eden izmed dejavnikov, ki imajo znaten vpliv na zagotavljanje prometne varnosti. Poleg ustrezne vozne površine cestna infrastruktura zajema tudi prometno vodenje in vidnost prometne signalizacije, kar se v skladu z zakonskimi obveznostmi zagotavlja v okviru rednega vzdrževanja, varstva cest in prometne varnosti.

 • Cestnina

  Uporaba avtocest in hitrih cest je v Republiki Sloveniji plačljiva. Avtoceste in hitre ceste, ki se po statističnih podatkih uvrščajo med prometno najbolj varne ceste, zagotavljajo uporabnikom v primerjavi z ostalimi cestami višji nivo uslug in raven udobja med vožnjo. S prihodki iz cestnin se financira upravljanje in vzdrževanje avtocestnega omrežja. Poleg tega se s cestnino zagotavlja stalen, stabilen in dolgoročen vir za odplačilo posojil, ki so bila najeta za izgradnjo avtocest in njihovo obnovo.

 • Tehnični pregled in registracija vozil

  V Republiki Sloveniji imajo uporabniki motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu pravico uporabljati registrirana vozila. Zavezanci, torej fizične ali pravne osebe, na katere je vozilo registrirano, pravico do uporabe registriranega vozila pridobijo s plačilom letne dajatve za registrirano vozilo.

Iskalnik