Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Kontaktni center za informacije o ukrepih Ministrstva za infrastrukturo za zajezitev virusa COVID-19

Informacije in pojasnila o veljavnih ukrepih s področja infrastrukture in prometa lahko dobite na elektronskem naslovu mzi.koronavirus@gov.si in na telefonski številki 01 478 7167.
Kontaktni center deluje vse delovne dni od 8. do 18. ure.

Kontaktni center Ministrstva za infrastrukturo

Na vprašanja v zvezi z brezplačno vozovnico za upokojence, starejše od 65 let, vojne veterane in imetnike evropske kartice ugodnosti invalida odgovarjamo med delavniki od 8. do 16. ure na telefonski številki (02) 292 73 89 ali po e-pošti na naslovu mzi.bv@gov.si.

V Sektorju za ceste in cestni promet izvajamo programske naloge s področja cestne infrastrukture. Pripravljamo predloge sistemske pravne ureditve s področja razvoja državnega cestnega omrežja v skladu z usmeritvami Evropske unije in presojamo možnosti uporabe zasebnega kapitala in drugih zunaj proračunskih virov kot dodatnega vira za hitrejši razvoj cestne infrastrukture ter za učinkovitejše reševanje potreb uporabnikov cest.

Cestni promet in cestna infrastruktura

 • Cestna infrastruktura

  V Sloveniji imamo okoli 39 tisoč kilometrov javnega cestnega omrežja. Ceste delimo na državne in občinske. Državne ceste so v lasti države, občinske pa so v lasti posameznih občin.

 • Vzdrževanje cest

  Vzdrževanje cest, ki zajema vrsto opravil, je za zagotavljanje temeljnega nivoja varnosti izrednega pomena. V okviru vzdrževanja se skrbi za vozne površine, omogoča prevoznost, vzdržuje ustrezno stanje obcestnega sveta (preglednost, nevarnost padajočega kamenja, in podobno), nadzira stanje prometne signalizacije, obnavlja talne obeležbe, ureja ustrezno odvodnjavanje. Posebne intervencijske skupine, ki odpravljajo posledice prometnih nesreč ali izrednih dogodkov kot so poplave, plazovi so tudi del ekip vzdrževalcev, ki tako kot ostale za državo pomembne službe, zagotavljajo 24 urno dežurstvo.

 • Cestnina

  Uporaba avtocest in hitrih cest je v Republiki Sloveniji plačljiva. Avtoceste in hitre ceste, ki se po statističnih podatkih uvrščajo med prometno najbolj varne ceste, zagotavljajo uporabnikom v primerjavi z ostalimi cestami višji nivo uslug in raven udobja med vožnjo. S prihodki iz cestnin se financira upravljanje in vzdrževanje avtocestnega omrežja. Poleg tega se s cestnino zagotavlja stalen, stabilen in dolgoročen vir za odplačilo posojil, ki so bila najeta za izgradnjo avtocest in njihovo obnovo.

 • Tehnični pregled in registracija vozil

  V Republiki Sloveniji imajo uporabniki motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu pravico uporabljati registrirana vozila. Zavezanci, torej fizične ali pravne osebe, na katere je vozilo registrirano, pravico do uporabe registriranega vozila pridobijo s plačilom letne dajatve za registrirano vozilo.

Izvajamo naloge za izboljševanje in dograditev avtocestnega sistema v državi v skladu z državnim programom izgradnje avtocest v Sloveniji in razvijamo cestninski sistem, ki omogoča financiranje razvoja avtocestnega sistema ter sistema usmerjanja prometnih tokov. Odgovorni smo za pripravo programa za posodobitev državne cestne mreže nacionalnega pomena in za učinkovito črpanje evropskih sredstev, namenjenih za razvoj cestne infrastrukture na slovenskem delu evropskih koridorjev ter za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov, ki so namenjeni predvsem učinkovitemu obveščanju udeležencev v prometu in izboljšanju prometne varnosti. 

Opravljamo upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na področje zagotavljanja pogojev za nemoteno odvijanje cestnega prometa, izvajanja cestnih prevozov, socialno zakonodajo v cestnem prometu, varnost v cestnem prometu in področje vozil ter voznikov. Odgovorni smo za pripravo zakonov in podzakonskih predpisov s področja cestnega prometa ter skrbimo za njihovo izvajanje. 

 

 

Oddelki sektorja