GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Generalnem sekretariatu opravljamo spremljajoče, metodološke, strokovno-tehnične in druge naloge na področju organizacije ministrstva, strateškega načrtovanja in programiranja dela, finančnega in materialnega poslovanja, upravljanja kadrovskih virov, ravnanja z dokumentarnim gradivom, informatike in pravnih zadev. Opravljamo tudi naloge s področja zaščite in reševanja ter ravnanja s tajnimi podatki in javnega naročanja.

 

Službe sekretariata