Skoči do osrednje vsebine

Naloge Sektorja za storitve in proizvode so pretežno usmerjene v zagotavljanje ustreznih razmer za prost pretok blaga in storitev.

Področje prostega pretoka storitev vključuje zagotavljanje ustreznih razmer za čezmejno opravljanje storitev na notranjem trgu EU, kamor sta vključena tudi informacijski sistem za notranji trg IMI in slovensko središče SOLVIT. Poleg tega so med storitve vključene tudi poštne storitve, trgovinska dejavnost ter pogrebna in pokopališka dejavnost.

Področje prostega pretoka proizvodov vključuje pripravo predpisov in drugih aktov za prenos evropskih predpisov s področij zagotavljanja prostega pretoka blaga (neživilskih proizvodov) na notranjem trgu EU, odprave tehničnih ovir pri trgovanju, urejanja pogojev dajanja proizvodov na trg ter določitve bistvenih zahtev za proizvode zaradi zaščite javnega interesa (tehnične, varnostne in druge zahteve).

V sektor spadata tudi področji nadzora nad cenami in prikritih vojnih grobišč.

Iskalnik