Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Naloge Sektorja za prost pretok blaga in storitev so pretežno usmerjene v zagotavljanje ustreznih razmer za prost pretok blaga in storitev.

Področje prostega pretoka storitev vključuje zagotavljanje ustreznih razmer za čezmejno opravljanje storitev na notranjem trgu EU, kamor sta vključena tudi informacijski sistem za notranji trg IMI in slovensko središče SOLVIT. 

Področje prostega pretoka proizvodov vključuje pripravo predpisov in drugih aktov za prenos evropskih predpisov s področij zagotavljanja prostega pretoka blaga (neživilskih proizvodov) na notranjem trgu EU, odprave tehničnih ovir pri trgovanju, urejanja pogojev dajanja proizvodov na trg ter določitve bistvenih zahtev za proizvode zaradi zaščite javnega interesa (tehnične, varnostne in druge zahteve).

V sektor spada tudi področje nadzora nad cenami.

Področje in teme

  • Prost pretok storitev in proizvodov

    Storitve na enotnem trgu Evropske unije, proizvodi na enotnem trgu Evropske unije, harmonizirano področje proizvodov, neharmonizirano področje proizvodov, varnost potrošniških proizvodov in RAPEX