GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Generalnem sekretariatu usmerjamo oblikovanje in uveljavljanje notranjih načel, pravil in postopkov delovanja ministrstva. Skrbimo za medresorsko usklajevanje in sodelovanje, spremljamo skupne zadolžitve in projekte, sodelujemo pri izvajanju posameznih nalog in projektov ministrstva ter opravljamo druga organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela. V okviru Generalnega sekretariata delujejo strokovne službe na področju pravnih zadev, financ, kadrov, informacijske tehnologije in splošnih ter administrativnih zadev.

Službe generalnega sekretariata