Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Generalnem sekretariatu usmerjamo oblikovanje in uveljavljanje notranjih načel, pravil in postopkov delovanja ministrstva. Skrbimo za medresorsko usklajevanje in sodelovanje, spremljamo skupne zadolžitve in projekte, sodelujemo pri izvajanju posameznih nalog in projektov ministrstva ter opravljamo druga organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela. V okviru Generalnega sekretariata delujejo strokovne službe na področju financ, kadrov, informacijske tehnologije, splošnih ter administrativnih zadev in upravnega postopka na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev.

Službe generalnega sekretariata