Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Finančni službi koordiniramo in pripravljamo predlog finančnega načrta za ministrstvo in vse organe v sestavi ter poslovno poročilo za pripravo zaključnega računa proračuna. Skrbimo za izvrševanje finančnega načrta, nadziramo zakonitost, gospodarnost, učinkovitost in namenskost prevzete obveznosti pred izdajo odredbe za plačilo. Preverjamo predloge pogodb, predvsem s stališča skladnosti finančnih določb z veljavnimi predpisi. Naše delo med drugim vključuje tudi upravljanje z instrumenti finančnega zavarovanja, vodenje evidence finančnih zavarovanj, pripravljanje analiz in poročil (kot podlage za sprejemanje odločitev s finančnimi posledicami za ministrstvo) in koordinacijo letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev.