Skoči do osrednje vsebine

V Službi za informacijske tehnologije in storitve skrbimo za strateško načrtovanje informatike na ministrstvu. Načrtujemo, organiziramo in izvajamo računalniško podporo naših informacijskih rešitev pri uporabnikih ministrstva in širše. Zadolženi smo za celovito upravljanje informacijskih sistemov in storitev, kar pomeni, da skrbimo za razvoj, nemoteno delovanje in vzdrževanje informacijskih sistemov ministrstva, ter v skladu s priporočili interoperabilnosti povezujemo in sobivamo z drugimi sistemi in storitvami na področjih delovanja ministrstva in širše. Sodelujemo in koordiniramo aktivnosti z Ministrstvom za javno upravo, ki na osnovi Zakona o državni upravi izvaja del storitev za ministrstvo na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije. Vizija službe je oblikovanje in zagotavljanje dinamičnih in prilagodljivih zmogljivosti informacijskih sistemov, ki bodo zagotavljali ažurne, zanesljive in pravočasne informacije pravim ljudem na pravem mestu, da bodo lahko sprejemali boljše odločitve.