Skoči do osrednje vsebine

V Splošni službi smo zadolženi za izvajanje postopkov javnega naročanja za ministrstvo, organizacijo službenih poti, upravljanje s službenimi vozili in opravljanje prevozov za zaposlene. Skrbimo za upravljanje s tajnimi podatki, obrambno in krizno načrtovanje ministrstva, vzdržujemo osnovna sredstva in koordiniramo dela z upravljavcem pri vzdrževanju objektov. Opravljamo tudi naloge s področja zagotavljanja varstva pri delu in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za zaposlene. Usklajujemo nabavo pisarniškega materiala. V okviru Splošne službe vodimo in urejamo knjižnico ministrstva ter upravljamo z dokumentarnim in arhivskih gradivom.