Skoči do osrednje vsebine

V Kadrovski službi opravljamo za Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna, Urad RS za preprečevanje pranja denarja in Sklad RS za nasledstvo naloge v zvezi z uveljavljanjem pravic iz delovnega razmerja ter priprave podatkov in listin za izvedbo obračuna plač in drugih osebnih prejemkov za javne uslužbence. Načrtujemo zaposlovanje in predlagamo ukrepe kadrovske politike ministrstva ter ožjih organov v sestavi in sklada. Obenem pripravljamo notranje predpise s področja delovnih razmerij in Načrt izobraževanja. Spremljamo razvoj kadrov in vodimo evidenco delovnega časa. Odgovorni smo za urejanje zdravstvenega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Naše delo obsega tudi skrb za zdravje in enake možnosti zaposlenih. Poleg navedenega opravljamo tudi naloge koordiniranja dela kadrovskih služb Finančne uprave RS in Uprave RS za javna plačila.