Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Naloge Direktorata za ekonomsko in fiskalno politiko so (so)oblikovanje globalne politike javnih financ, fiskalne politike ter strukturnih ukrepov ekonomske politike v sektorju država in tudi usklajevanje s politiko EU. Izdelujemo javnofinančne scenarije kot metodološke, vsebinske in kvantitativne podlage za pripravo strateških dokumentov ter za potrebe razvojnega načrtovanja. Skozi projekcije za štiri blagajne javnih financ, posamezne enote sektorja država in s proučevanjem vplivov in učinkov fiskalne politike ter strukturnih reform na ekonomske in druge dejavnike skušamo pripraviti oceno srednjeročne uravnoteženosti, dolgoročne projekcije in oceniti fiskalna tveganja. Delo zajema pripravo javnofinančnih statistik, spremljanje javnofinančnih tokov, pripravo konsolidiranih bilanc v skladu z mednarodnimi metodologijami, oblikovanje in usklajevanje politik in dokumentov v okviru evropskega semestra (nacionalni reformni program, program stabilnosti in osnutek proračunskega načrta). Sodelujemo pri oblikovanju večletnega finančnega okvira, ekonomske in monetarne unije ter razvoja EU (načrt za okrevanje in odpornost, povratna sredstva), kar zajema z vidika vsebine tudi vodenje sodelovanja ministrstva s pristojnimi tujimi in domačimi organi, institucijami in bonitetnimi agencijami.

Področje

  • Javne finance

    Javnofinančna politika, blagajne javnega financiranja, ekonomsko upravljanje, nadzor javnih financ, javno računovodstvo, javna plačila

Sektorji direktorata