Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za raziskave, analize in fiskalno upravljanje sooblikujemo fiskalno politiko (politiko javnih financ) ter strukturne ukrepe. V okviru evropskega semestra  usklajujemo proračunsko načrtovanje in srednjeročni načrt z zahtevami okrepljenega ekonomskega upravljanja EU in s fiskalnimi pravili. Pripravljamo pomembne dokumente proračunskega načrtovanja, kot so okvir za pripravo proračunov sektorja država, program stabilnosti, osnutek proračunskega načrta. Za načrtovanje politik ocenjujemo fiskalne cilje, učinke ukrepov, pripravljamo dolgoročne javnofinančne projekcije in druge analize za izboljšanje kakovosti javnih financ. V sektorju sodelujemo pri pomembnih vprašanjih ekonomske in fiskalne politike na ravni EU, predvsem na področju Ekonomskega in finančnega odbora, v delovnih skupinah za projekcije izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva, ter pri vprašanjih o metodologiji za ocenjevanje proizvodne vrzeli in za metodološka vprašanja. V sektorju sodelujemo tudi z Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj, in sicer v delovni skupini za strukturno politiko.