Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za mednarodne in ekonomske zadeve oblikujemo ukrepe in dokumente na področju evropskega semestra, v okviru katerega države članice EU usklajujejo ekonomske in fiskalne politike. Pripravljamo nacionalne strateške dokumente v sodelovanju z drugimi ministrstvi. Usklajujemo področje dela Ministrstva za finance s tujimi institucijami in organi ter pripravljamo uradna stališča za ministrska srečanja na mednarodni ravni. Sodelujemo z Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj pri pripravi rednih ekonomskih pregledov za Slovenijo. Aktivno sodelujemo tudi v odborih in delovnih skupinah Sveta na evropski ravni, kjer sooblikujemo smer ekonomske politike na evropski in nacionalni ravni.