Skoči do osrednje vsebine

Na Brdu pri Kranju o priporočilih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj za Slovenijo

Na Brdu pri Kranju je danes potekala predstavitev novega dvoletnega gospodarskega pregleda za Slovenijo, ki ga je pripravila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD). V njem je analizirala za Slovenijo ključna področja in oblikovala priporočila za nadaljnji razvoj ter napredek naše države.

Zbrane goste je uvodoma nagovoril predsednik vlade dr. Robert Golob. Spomnil je, da je Slovenija v zadnjih letih naredila velik napredek in uspešno obvladovala prepletene svetovne in regionalne krize. "Živimo v turbulentnih časih, kjer se vrstijo zunanje in notranje krize in kjer v javnem diskurzu prevladuje populizem. Ravno zato je objektiven pogled, ki ga lahko da tako ugledna institucija, kot je OECD, še toliko bolj potreben. Ko nas je leta 2022 prizadela energetska kriza, zatem pa še finančna, smo energetskim podjetjem najprej omogočili likvidnostno injekcijo. Sredstva so bila učinkovito porabljena, energetska podjetja so v dobri kondiciji, denar pa je bil že v celoti vrnjen v državni proračun. Podoben ukrep smo izvedli na področju zadolževanja in pomagali pri ustvarjanju likvidnostnega ščita pred prihajajočo rastjo obrestnih mer. Zato so stroški financiranja državnega javnega dolga ostali znotraj meja, ki jih lahko učinkovito pokrivamo. Ta dva ukrepa kažeta, da smo lahko tudi kot država uspešen steber stabilnosti za nacionalno gospodarstvo," je povedal premier dr. Golob.

Dodal je: "OECD nas že desetletja opozarja, da je Slovenija kot malo odprto gospodarstvo pred velikimi notranjimi izzivi zaradi strukturnih sprememb, ki se napovedujejo, pa žal niti ne tako hitro izvajajo. Zato smo si ob nastopu naše vlade zastavili reformni program, ki je celovit. Prepričan sem, da je paket reform ne samo nujen, ampak na dolgi rok tudi nekaj, kar bo pomenilo večjo blaginjo za naše prebivalstvo. Verjamem, da bo paket, kot smo ga zastavili, dal rezultate," je sklenil predsednik vlade dr. Robert Golob.

Generalni sekretar OECD Mathias Cormann je zbranim gostom predstavil izsledke in priporočila letošnjega Ekonomskega pregleda za Slovenijo. Ocenil je, da je Slovenija na dobri poti. Slovensko gospodarstvo se je v zadnjih letih izkazalo kot odporno, inflacija pa se je znižala. Za ponovno vzpostavitev fiskalnega prostora za obvladovanje stroškov, povezanih s staranjem prebivalstva, so po mnenju OECD potrebni ustrezni strukturni ukrepi, možnosti za dodaten napredek pa vidijo tudi na področju zelenega in digitalnega prehoda. Posebno poglavje ekonomskega pregleda so tokrat namenili analizi in potrebnim spremembam na področju stanovanjske politike. Glede strukturnih reform je gospod Cormann slikovito dejal, da gre pri tem za maraton, in ne za sprint. Pomembno je, da si za njih vzamemo dovolj časa, da prebivalci razumejo, kaj želimo z njimi doseči. Pomemben je torej rezultat, in ne hitrost, je povedal.

Minister za finance Klemen Boštjančič se je OECD zahvalil za podana priporočila, ki nam bodo pomagala pri naslavljanju ključnih izzivov. Spomnil je, da se je Slovenija ob zadnjih krizah izkazala kot trdna in odporna, zavedamo pa se, da se je potrebno soočiti s prihodnjimi izzivi, nasloviti naraščajoče pritiske na javne finance, ob tem pa zagotoviti nadaljnjo rast in razvoj, predvsem s spodbujanjem produktivnosti. "Naša ekonomska politika je osredotočena na spodbujanje gospodarske rasti in konkurenčnosti," je dejal. Nanizal je nekatere ukrepe, ki jih vlada že pripravlja – pokojninska reforma, prvi paket ukrepov davčnih sprememb, krepitev kapitalskega trga, spodbujanje zelenega prehoda in reševanje izzivov stanovanjske politike.  

Minister je spomnil tudi, da načrtovanje in izvajanje fiskalne politike – zlasti po zadnjih krizah – predstavlja izziv, saj je potrebno najti ravnotežje med podpiranjem učinkovitih investicij in vse višjimi potrebami na področju dolgotrajne oskrbe, socialne in zdravstvene politike ter postopnim doseganjem srednjeročne uravnoteženosti in stabilnosti javnih financ. "Pomembna bo postopna konsolidacija javnih financ, ohranjanje investicij, da v prihodnjih letih ne bomo ovirali gospodarske rasti, kot je bilo storjeno po finančni krizi, še posebej v Sloveniji," je še poudaril minister.

Predstavitev Ekonomskega pregleda