Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je bila razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19, a le za čas trajanja okoliščin.

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo) je v okviru Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje med 2014 in 2020 že v mesecu avgustu 2020 pričelo dobavljati prehranske izdelke za socialno in materialno najbolj ogrožene ljudi. V luči blaženja posledic epidemije Covid-19, je ministrstvo v letu 2020 za več kot 20 odstotkov povečalo prvotna sredstva, ki so bila namenjena nakupu prehranskim izdelkov v letu 2020.

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu Republike Slovenije dne 19. 6. 2020, s popravkom dne 3. 7. 2020, objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic. V okviru javnega razpisa, za katerega se predvideva sofinanciranje predvidoma 14 projektov, je prispelo 135 vlog oziroma prijav.

Aktualno

 • Mesečno poročilo o socialnih transferjih

  Objavljamo mesečno poročilo o socialnih prejemkih za mesec september 2020, ki jih izplačuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ter občine. Namen poročila je širšo javnost informirati o dejavnostih ministrstva ter omogočiti spremljanje in oblikovanje politik.

 • Cigler Kralj podpira vseživljenjsko učenje za zagotavljanje kakovostnih delovnih mest

  Od 4. septembra do 9. oktobra 2020 v Sloveniji poteka 25. teden vseživljenjskega učenja (v nadaljevanju besedila TVU), ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 • Do konca 2020 možna vključitev v javna dela še za 2.000 brezposelnih

  Ena od ključnih prioritet ministra Janeza Ciglerja Kralja je odziven trg dela. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razmere na trgu dela intenzivno spremljamo, razmeram prilagajamo programe aktivne politike zaposlovanja, tudi s preusmerjanjem in motiviranjem brezposelnih za delo na deficitarnih področjih. V začetku septembra je Zavod za zaposlovanje objavil dodatno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020.

Iskalnik