Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • Vlada je sprejela predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Predlog uvaja 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete, hkrati pa ga ne skrajšuje za matere. Kot pravi minister Luka Mesec, namreč izkušnje iz tujine kažejo, da se očetje, ki jim pripada neprenosljiv starševski dopust, zanj pogosteje odločijo. To pomeni, da se bolj intenzivno in pogosteje vključujejo v varstvo in skrb za otroke v najzgodnejših letih, kar je eden od namenov novele. Novosti zakona so namenjene tudi lažjemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.

 • Položaj vršilca dolžnosti glavnega direktorja Inšpektorata za delo Republike Slovenije je prevzel Luka Lukić, ki se je že seznanil s tekočimi posli. Skupaj z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Lukom Mescem sta ob tej priložnosti še enkrat poudarila ključne usmeritve prihodnjega dela inšpektorata.

 • Na ministrstvu smo pripravili nov ukrep, ki bo v času draginje v pomoč družinam, upravičenim do otroškega dodatka: v novembru in decembru 2022 ter januarju 2023 bodo le-te avtomatično prejele draginjski dodatek za vsakega otroka.

Aktualno

 • Podkasti Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

  Na voljo je serija podkastov, v katerih strokovnjaki razpravljajo o ključnih temah, povezanih z življenjem in delom v današnji Evropi. Serija podkastov se dotika tudi varnosti in zdravja pri delu.

 • Nov korak v smeri odpravljanja diskriminacije

  Danes bodo na pristojnem parlamentarnem odboru poslanke in poslanci obravnavali predlog sprememb Družinskega zakonika, ki jih je pripravilo ministrstvo po odločitvi Ustavnega sodišča. ''Po več kot dvajsetih letih prizadevanj in bojev LGBT+ skupnosti in civilne družbe za pravno ureditev istospolnih partnerstev in družin, gre za pomemben korak bližje izenačitvi partnerskih razmerij raznospolnih in istospolnih partnerjev,'' je pred sejo parlamentarnega odbora izpostavil državni sekretar Simon Maljevac.

 • Odziv ministrstva na odločitev Zagovornika načela enakosti

  Na ministrstvu pozdravljamo odločitev Zagovornika načela enakosti, ki je ugotovil, da je bila praksa o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, diskriminatorna.

Dogodki