Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • Danes, 25. novembra 2021, ko tudi obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, je potekal spletni seminar Ustvarjanje varnih spletnih okolij za ženske in dekleta - Odklikni spletno nasilje!. Namen dogodka je bil spodbuditi politično razpravo, predvsem pa tudi zavedanje vsakega posameznika o naraščajočem spletnem nasilju nad ženskami in dekleti.

 • Vsako leto 25. novembra obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in s tem začetek mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, ki so tudi letos zaznamovani s pandemijo. V okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije (Svet EU) je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v ospredje svojih dejavnosti na področju enakih možnosti žensk in moških postavilo boj proti nasilju nad ženskami in dekleti, ki je ključni element spoštovanja temeljnih človekovih pravic.

 • Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje (ZRSZ) bo predvidoma danes, 23. 11. 2021, objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2022. Predvidena je vključitev 1500 oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša 11.448.000 evrov. Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja, ki pomembno prispevajo k zagotavljanju odzivnega trga dela, eno ključnih prioritet ministra Janeza Cigler Kralja.

Aktualno

 • Dodatna sredstva za socialnovarstvene programe

  V Uradnem listu je bil 19. 11. 2021 objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2022, s katerim socialnovarstvenim programom namenjamo dodatna sredstva v višini 4.8 milijonov. Večji del dodatnih sredstev bo namenjen povišanju sofinanciranja za stroške dela oziroma dvigu plač zaposlenih pri izvajalcih socialnovarstvenih programov, ki se niso spreminjala vse od leta 2012.

 • Cigler Kralj: zavzemati se moramo za opolnomočenje invalidov v družbi

  Slovenija je ena dejavnejših držav na področju uresničevanja pravic invalidov in kot predsedujoča Svetu Evropske unije (Svet EU) odločno podpira udeležbo invalidov v vseh vidikih družbe. Na konferenci, ki smo jo organizirali na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v sodelovanju z EDF in NSIOS in je potekala dne 20. 11. 2021, smo se osredotočili na večje zagotavljanje multimodalne mobilnosti in dostopnosti, ki sta ključni za večjo udeležbo in opolnomočenje invalidov v družbi.

 • Cigler Kralj: Starejši morajo biti videni, slišani in polnopravni člani naših družb

  Slovenija je obravnavanje demografskih izzivov postavila visoko na politični seznam predsedovanja Svetu Evropske unije (Svet EU). S konferenco »Človekove pravice za vse starosti: Spodbujanje vseživljenjskega vidika in medgeneracijskega sodelovanja za spoprijemanje s starizmom« smo opozorili na težave, ki jih občutijo starejši in tudi mlajši, saj starizem prizadene ljudi vseh starosti.

Dogodki