Skoči do osrednje vsebine

Finančna pomoč za delno plačilo prispevkov verskih uslužbencev

Pogoji za pridobitev finančne pomoči

Izvajamo izplačila in potrebne proračunske dejavnosti za izplačevanje namenske državne finančne pomoči, ki se nanaša na delno plačilo prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev. Registrirane cerkve in druge verske skupnosti lahko, če izpolnjujejo zakonske pogoje, za svoje verske uslužbence zaprosijo za finančno pomoč za delno pokritje prispevkov za socialno varnost. Pogoji za pridobitev finančne pomoči so navedeni v 27. členu ZVS.

Cerkve in druge verske skupnosti, ki prejemajo finančno pomoč

V letu 2020 je finančno pomoč prejemalo sedem cerkva in drugih verskih skupnosti in sicer:

  • Katoliška cerkev,
  • Evangeličanska cerkev AV v Republiki Sloveniji,
  • Evangelijska binkoštna cerkev,
  • Srbska pravoslavna cerkev Metropolija Zagrebško – Ljubljanska,
  • Krščanska adventistična cerkev,
  • Islamska skupnost v Republiki Sloveniji,
  • Slovenska muslimanska skupnost. 

Navedene cerkve in verske skupnosti izpolnjujejo zakonsko določeno sorazmerje med številom verskih uslužbencev in številom svojih pripadnikov v Republiki Sloveniji in sicer gre za razmerje vsaj 1.000 pripadnikov na enega verskega uslužbenca. Ker drugi relevantni podatki niso znani, se pri ugotavljanju upravičenosti do pomoči sklicujemo na podatke popisa prebivalstva v letu 2002. Zadnji in predzadnji popis prebivalstva (2011 in 2015) ne vsebujeta podatkov o veroizpovedi prebivalstva.

Dokumenti