Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za objavo reprodukcij arhivskega gradiva

Uporaba javnega arhivskega gradiva je opredeljena v slovenski arhivski zakonodaji. Skladno s to je javno arhivsko gradivo v arhivski čitalnici brezplačno dostopno vsakomur na podlagi njegove zahteve. Uporabniki lahko arhivsko gradivo uporabljajo v znanstveno-raziskovalne, publicistične namene. 

Pogoji uporabe

Pri objavah, razstavah ali reprodukcijah arhivskega gradiva so uporabniki dolžni citirati uporabljeno arhivsko gradivo z navedbo imena ali kratice arhiva (AS), imena ali signature arhivskega fonda oziroma zbirke, v kateri se gradivo nahaja, ter navedbo oznake arhivske ali tehnične enote, v kateri je arhivsko gradivo. V primeru nejasnosti se prosimo obrnite na uslužbence arhivske čitalnice ali informacijske pisarne, ki vam bodo posredovali potrebne informacije.

Uporabniki, ki so objavili reprodukcijo arhivskega gradiva iz arhiva v publikaciji ali članku, so dolžni arhivu izročiti vsaj en izvod publikacije ali separata tega prispevka.

Pridobitev dovoljenja za objavo reprodukcij arhivskega gradiva

Kadar uporabnik naroča reprodukcije arhivskega gradiva zaradi publicističnih, razstavnih, komercialnih in podobnih namenov, mora od arhiva pridobiti pisno dovoljenje za objavo reprodukcij arhivskega gradiva. V ta namen mora izpolniti obrazec "Dovoljenje za objavo reprodukcij" in ga posredovati arhivu osebno, po pošti ali e-elektronski pošti. Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ter 82. člena Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva mora uporabnik navesti seznam reprodukcij arhivskega gradiva, ki so predmet objave, naslov publikacije ali objavljenega prispevka, ter avtorja prispevka. 

Postopek pridobitve dovoljenja je brezplačen, enako tudi uporaba reprodukcij. Stroški lahko nastanejo le pri izdelavi reprodukcij arhivskega gradiva v skladu s cenikom reprodukcij arhiva.