Skoči do osrednje vsebine

Dodelitev investicijskih spodbud za investicije

Podrobnejše ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za dodelitev investicijskih spodbud, ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za strateško investicijo, merila za ocenjevanje vlog za dodelitev investicijskih spodbud ter merila za ugotavljanje izkazane javne koristi za strateško investicijo določa Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo.

Dodelitev investicijskih spodbud za investicije