Skoči do osrednje vsebine

Poročanje v spletno aplikacijo eDolg, državni nivo

Spletna aplikacija je namenjena evidentiranju in spremljanju zadolženosti pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (ZJF). Pravne osebe, ki morajo sporočati podatke o svoji zadolženosti preko aplikacije eDolg – državni nivo so navedene v seznamu pravnih oseb, ki ga je na podlagi 87. člena Zakona o javnih financah (ZJF) izdala Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47400-1/2023/3, dne 7. 12. 2023. Uporabniki aplikacije eDolg – državni nivo poročajo o stanju in spremembah dolga po posameznih poslih zadolžitve, stanju in spremembah dolga v posameznem kvartalu in/ali v posameznem letu ter posredujejo napoved zadolževanja za naslednja tri koledarska leta. Pojem zadolževanja, ki se spremlja preko aplikacije eDolg – državni nivo je opredeljen v Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09), način ter roki poročanja pa v Pravilniku o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13).

Spletni obrazci za poročanje o zadolženosti preko aplikacije eDolg, državni nivo

Za vse pravne osebe iz 87. člena ZJF:

  • Obrazec ED-10 »Pogodbe in dinamika« - oddaja v 15 dneh po sklenitvi posla o zadolžitvi in po spremembah osnovnih elementov zadolžitve ter spremembah koriščenja in odplačevanja zadolžitve;
  • Obrazec ED-11 »Stanje zadolženosti« - oddaja letnega obrazca za preteklo koledarsko leto do 31. januarja, oddaja kvartalnega obrazca za pretekli kvartal do zadnjega dne v mesecu, ki sledi kvartalu;
  • Obrazec ED-12 »Napoved zadolževanja« - oddaja do 1. 9. za napoved zadolževanja v naslednjih treh koledarskih letih in ob spremembi že posredovane napovedi,

Navodila za registracijo uporabnikov za uporabo spletne aplikacije eDolg, državni nivo

V primeru težav z registracijo v sistemu SI‑PASS predlagamo, da se obrnete na: SI-TRUST. Na spletnem naslovu https://www.si-trust.gov.si/ so navedeni kontraktni podatki za pomoč in podporo uporabnikom (ekc@gov.si ; tel. št. 080 2002)

Navodila za uporabo spletne aplikacije eDolg, državni nivo

Navodila za uporabo ter multimedijska predstavitev spletne aplikacije se nahajajo v spletni aplikaciji eDolg, državni nivo, na zavihku POMOČ.

Pomoč uporabnikom je na voljo na elektronskem naslovu sujp_edolg.mf@gov.si in na spodaj navedenih kontaktih: