Skoči do osrednje vsebine

Kako pomembna je varnost, se zavemo šele, ko jo izgubimo. Vsi podsistemi družbe lahko delujejo le, če je vzpostavljena varnost. Zdravstvo, šolstvo, sociala … Brez varnosti nič ne more delovati, zato je varnost ključna za ustvarjanje države blaginje.

Prav zato Slovenske vojske ne smemo pustiti propadati. Najbolj očiten pokazatelj nazadovanja je upad sredstev za investicije od leta 2010 do 2015 in posledično vsakoletna negativna ocena Slovenske vojske.

To popravljamo tudi s sprejetim Zakonom o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko 2021-2026, s katerim  zagotavljamo najnujnejšo modernizacijo in varnost doma in po svetu, obenem pa uresničujemo tudi ključne ustavne prvine Republike Slovenije. Z zakonom skrbimo tudi za stabilno financiranje investicij.

Slovenska vojska skrbi za našo varnost, nas varuje ob naravnih nesrečah, v gorah, pomaga ob epidemiji … Zdaj pa smo na vrsti mi.  S sprejetim zakonom moderniziramo Slovensko vojsko, da bomo nanjo ponosni, vojakom pa zagotavljamo najnujnejšo opremo, ki si jo zaslužijo. 

 • Razvoj za vse

  Varnost je nujna za delovanje ostalih podsistemov družbe. Zdravstvo, šolstvo, mobilnost po državi … lahko delujejo le ob izpolnjeni predpostavki varnosti. Tega se zavemo šele, ko se mehurček varnosti razblini. Varnostnim grožnjam se tudi v Sloveniji ne moremo izogniti, s prihodom sodobnih tehnologij pa se le-te spreminjajo in na to se mora odzivati tudi varnostno-obrambni sistem.
  Slovenija varnost opredeljuje celostno, zato so v proračunu izdatna sredstva namenjena ostalim podsistemom, v proračunu za leto 2021 sredstva za investicije v Slovensko vojsko predstavljajo zgolj približno 1 %.

 • Vlaganja v Slovensko vojsko

  S sprejetim Zakonom o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko v letih 2021-2026 za najnujnejšo modernizacijo namenjamo 780 milijonov evrov. Seveda pa ne naenkrat, gre za skupno vsoto v naslednjih šestih letih. Prihodnje leto, 2021, je za investicije namenjenih 100 mio. €, ravno tako načrtujemo v 2022. Zakon potrebujemo zaradi stabilnega financiranja, saj tovrstni nakupi ne morejo biti izvedeni v kratkem času, temveč gre za daljše časovno obdobje, v katerem je nujno predvidevati nakupe in financiranje le-teh.

 • Kaj pa drugod po Evropi?

  Večina držav članic EU kot odgovor na spremembe mednarodnih odnosov in varnostnega okolja zvišuje svoje obrambne izdatke. Brez zavezništva NATO bi bile stroški za varnost in obrambo še bistveno višji, zavezništvo pomeni tudi dogovor, kdo bo krepil katere zmogljivosti, da vsem ni treba vseh. Vseeno pa mora Slovenija svojo kredibilnost izkazati tudi z ustrezno opremljeno vojsko. Naša zaveza je, da bo Slovenija za obrambo in varnost namenila 2 % BDP. Nevtralnost države pomeni, da mora le še več vlagati v svoje vojaške sile, kar je razvidno tudi iz primerov Švedske, Švice in Avstrije.

 • V službi miru

  Slovenija s svojim delovanjem na mednarodnih operacijah in misijah (MOM) tvorno prispeva k miru in varnosti v mednarodnih skupnosti. Na ta način republika Slovenija sorazmerno prevzema svoj del nalog v okviru mednarodno sprejetih zavez. Slovenski kontingenti so na MOM med partnerskimi in zavezniškimi državami zelo cenjeni.