Skoči do osrednje vsebine

S spremembami in dopolnitvami Zakona o vojaški dolžnosti bomo omogočili dolgoročno in stabilno popolnjevanje vseh struktur Slovenske vojske

 • Zakon o vojaški dolžnosti (v nadaljnjem besedilu: ZVojD) celovito ureja izvajanje vojaške dolžnosti v skladu z Zakonom o obrambi. Vojaška dolžnost je urejena kot temeljna državljanska dolžnost na področju obrambe države. S spremembami in dopolnitvami ZVojD leta 2002 se je ob prehodu na poklicno popolnjevanje Slovenske vojske (v nadaljnjem besedilu: SV) začelo postopno opuščanje izvajanja posameznih sestavin vojaške dolžnosti v miru in določeni so bili razlogi, zaradi katerih se lahko ponovno uveljavijo posamezne sestavine ali vojaška dolžnost kot celota.
  Ministrstvo za obrambo

Kljub epidemiji v lanskem letu vrsta aktivnosti za izboljšanje položaja slovenske vojske in vojaka ter sistema zaščite, reševanja in pomoči

Vojaška moč držav kot kazalnik suverenosti, neodvisnosti in varnosti

 • Spletni portal Global Firepower je tudi letos objavil svojo lestvico držav, razvrščenih glede na njihovo vojaško moč. Z vpogledom v njihove razvrstitve želimo preveriti, katere države so najmočnejše na tem področju, kam je uvrščena Slovenija v primerjavi z drugimi državami, kako so uvrščene naše sosede in kaj to pomeni za Slovenijo.
  Ministrstvo za obrambo

O ustavnosti zakona o investicijah v Slovensko vojsko do leta 2026 bo odločalo Ustavno sodišče

 • Ustavno sodišče danes začenja z odločanjem o ustavnosti Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko v letih 2021 do 2026 (v nadaljevanju: ZZSISV). Državni zbor je zakon, ki zagotavlja sredstva za investicije do leta 2026, sprejel 20. novembra 2020, še prej pa je konec oktobra odločil, da posvetovalni referendum o omenjenem zakonu ni ustaven. Predlagatelji posvetovalnega referenduma so na Ustavno sodišče RS podali pobudo za presojo ustavnosti samega zakona, o čemer bo US začelo odločati danes.
  Za operativno delovanje Slovenske vojske je izrednega pomena, da ZZSISV čim hitreje stopi v veljavo. Temeljni cilj zakona je namreč zagotovitev finančnih sredstev za vzpostavljanje najpomembnejših vojaških zmogljivosti in posledično za izpolnjevanje nalog Slovenske vojske Republike Slovenije.
  Ministrstvo za obrambo je zato na Inštitut za ustavno pravo naslovilo prošnjo za pripravo pravnega mnenja, ki naj odgovori na vprašanje, ali je razpis referenduma o navedenem zakonu dopusten v skladu z Ustavo Republike Slovenije.
  Pravno mnenje sta izdelala prof. dr. Matej Avbelj in prof. dr. Igor Kaučič. Iz zapisanega izhaja, da so pri ZZSISV izpolnjeni vsi trije pogoji iz prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije, zaradi katerih referendum zoper navedeni zakon ni dopusten.
  V obrazložitvi neustavnosti posvetovalnega referenduma Avbelj in Kaučič še navajata, da je uveljavitev zakona nujna že danes, ker je izvajanje investicij na obrambnem področju srednjeročno in dolgoročno, saj gre pri nabavah vojaške opreme in oborožitve za specifično tržišče, ki terja srednjeročno prevzemanje obveznosti.
  Ministrstvo za obrambo

Mornariško brezpilotno letalo Galeb

 • Štiri slovenska visokotehnološka podjetja so z Ministrstvom za obrambo razvila brezpilotno letalo za potrebe slovenske mornarice. Novembra so ga predstavili pripadnikom Slovenske vojske. Tako imenovani Galeb je sposoben vzletati in pristajati na večnamenski ladji Slovenske vojske Triglav ter zagotavljati kakovostno sliko v živo in podatke o opazovanem objektu z oddaljenosti do 30 kilometrov, hkrati pa je odporen na vremenske vplive in morsko vodo. Letalo Galeb bo v testno uporabo predano Slovenski vojski, ki bo zagotovila nepogrešljive povratne informacije, nujne za nadaljnji razvoj.
  Ministrstvo za obrambo

Sodobno varnostno okolje in mednarodne zaveze - Nujnost modernizacije Slovenske vojske

 • O sodobnem varnostnem okolju in mednarodnih zavezah se veliko govori, še več se o tem ugiba. Zato je izredno pomembno, da se te stvari pravilno umesti v širši mednarodni kontekst, v katerem deluje Republika Slovenija – kako na Ministrstvu za obrambo razumemo mednarodne zaveze in našo vlogo v zavezništvu, vključno z možnostjo sodelovanja Slovenske vojske v celotnem spektru operacij, in prav tako, da se osvetli naš pogled na širše varnostno okolje, ki nas obdaja.
  Ministrstvo za obrambo

Pregled zmogljivosti Slovenije 2019/2020 v okviru Natovega obrambnega načrtovanja

 • Tokrat prvič, z dovoljenjem vseh zaveznic, objavljamo dokument Natovo obrambno načrtovanje – Pregled zmogljivosti Slovenije 2019/2020. Gre za analitični dokument o stanju obrambnega sistema, ki ga Nato periodično pripravi na osnovi obsežnega vprašalnika in dvostranskega posvetovanja z vsako državo članico. V povzetku pregleda so strnjene ključne ugotovitve širše analize obrambnih zmogljivosti Slovenije za obdobje 2019/2020.
  Ministrstvo za obrambo

V čem je nujnost Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026 (ZZSISV26)

 • Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026 (objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 175/20, z dne 27. novembra 2020) ima vsega osem členov in zagotovo velja za enega najkrajših zakonov na področju nacionalne varnosti v slovenskem zakonodajnem prostoru, spodbuja pa politične in javne razprave, ki so po dolžini in razgretosti obratno sorazmerne z njegovo dolžino.
  Ministrstvo za obrambo

Evolucija Slovenske vojske za izboljšanje njene mobilnosti in bojne pripravljenosti

 • Vsaka vojska se mora premikati, pa naj bodo njene enote bolj ali manj manevrskega ali teritorialnega značaja. Vprašanje je, kako se premikati, in če ne peš, katera in kakšna prevozna sredstva bi bila primerna. Mobilnejša je vojska, več vojaškega manevra je sposobna in če so mobilna sredstva, gledano z vojaškimi očmi, kakovostna ter ustrezna, lahko govorimo o večji sposobnosti bojnega manevra.
  Ministrstvo za obrambo

Kaj se lahko naučimo iz vojne v Gorskem Karabahu?

 • Eden od večjih izzivov, s katerimi se spoprijemajo politični in vojaški strategi pri opredeljevanju varnostnih in obrambnih politik ter strategij, je vprašanje narave prihodnje vojne in značilnosti prihodnjega vojskovanja. Razumevanje prihodnjega vojskovanja neposredno vpliva na opredelitev prihodnje vloge in nalog vojske ter z njimi povezanimi zmogljivostmi. Danes načrtujemo razvoj vojske za prihodnje dolgoročno obdobje, zato moramo oceniti, na kakšen način bo podpirala nacionalne interese – kako se bo vojskovala in kako se bo vojskoval tisti, ki jih bo ogrožal.
  Ministrstvo za obrambo