Skoči do osrednje vsebine

Slovenija s svojim delovanjem na mednarodnih operacijah in misijah (MOM) tvorno prispeva k miru in varnosti v mednarodnih skupnosti. Na ta način republika Slovenija sorazmerno prevzema svoj del nalog v okviru mednarodno sprejetih zavez. Slovenski kontingenti so na MOM med partnerskimi in zavezniškimi državami zelo cenjeni.