Skoči do osrednje vsebine

Javna razprava o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 (od 15. januarja do 15.marca 2020)

Nastaja dokument, ki bo desetletja usmerjal prostorski razvoj v naši državi. Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 je strateški nacionalni dokument, s katerim opredeljujemo dolgoročne strateške cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru, ki bodo podlaga za usklajeno delovanje vseh deležnikov, ki sooblikujemo prostor in tako neposredno vplivamo na raven kakovosti življenja v državi.

Osnutek Strategije je na podlagi daljšega procesa priprave, dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Vabljeni k sodelovanju v javni razpravi.

Prelistajte osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050. Predlagajte izboljšave.

Javni posveti o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050. Prijavite se na dogodek in sodelujte v javni razpravi.

V okviru javne razprave o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 načrtujemo šest javnih posvetov, na katerih bo potekala javna obravnava osnutka dokumenta v naslednjih mestih:

  • v Mariboru, 21. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v predavalnici Auditorium Maximum Pravne fakultete Maribor, Mladinska 9, 2000 Maribor;
  • v Velenju 22. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v dvorani občinskega sveta Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje;
  • v Novem mestu, 23. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto,
  • v Ljubljani, 24. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v Hiši Evropske Unije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, v veliki dvorani v prvem nadstropju,
  • v Novi Gorici, 28. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v veliki dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
  • v Kopru, 29. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v veliki dvorani Pretorske palače v Kopru, Titov trg 3, 6000 Koper/Capodistria.

Vljudno vabimo k udeležbi in pravočasni prijavi na izbrani javni posvet.

Prijava 

Vabilo na posvete 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in okoljskega poročila (pdf, doc)

Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in okoljskega poročila v madžarskem jeziku

Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in okoljskega poročila v italijanskem jeziku 

Prihodnost. Prostor. Strategija.

Spoznajte proces in izhodišča priprave ter namen in uporabo enega ključnih razvojnih dokumentov naše države. 

Kako je nastal predlog strategije?

Iskalnik