Skoči do osrednje vsebine

Javna razprava o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 (od 15. januarja do 27.marca 2020)

Nastaja dokument, ki bo desetletja usmerjal prostorski razvoj v naši državi. Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 je strateški nacionalni dokument, s katerim opredeljujemo dolgoročne strateške cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru, ki bodo podlaga za usklajeno delovanje vseh deležnikov, ki sooblikujemo prostor in tako neposredno vplivamo na raven kakovosti življenja v državi.

Osnutek Strategije je na podlagi daljšega procesa priprave, dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Javna razprava o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 je trajala od 15. januarja 2020 do vključno 27. marca 2020. Predmet javne razprave je bilo tudi Okoljsko poročilo z dodatkom za naravo in varovana območja.

V okviru javne razprave je bilo januarja organizirano 6 javnih posvetov v različnih delih Slovenije, na katerih je sodelovalo 273 udeležencev, predstavnikov lokalnih skupnosti, ministrstev, strokovnih ustanov in organizacij, gospodarstva, nevladnih organizacij in splošna javnost. Organizirani sta bili tudi posebni predstavitvi za ministrstva in javne službe ter za združenja občin in regionalnih razvojnih agencij.

V javni razpravi o osnutku dokumenta je bilo podanih 1689 pripomb, predlogov, kritik in pohval, razmišljanj ter konkretnih prispevkov za izboljšanje besedila, ki jih je 106 različnih organizacij, ustanov in zainteresiranih posameznikov naslovilo na različna vsebinska poglavja dokumenta.

Na Ministrstvu za okolje in prostor poteka obravnava zbranih pripomb in priprava končnega predloga dokumenta.

Poročilo o javni razpravi

  • Poročilo podaja osnovne informacije o poteku in rezultatih javne razprave ter o nadaljnjih korakih do priprave končnega predloga dokumenta. Povzetki pripomb in predlogov so predstavljeni po poglavjih ter po vsebinskih sklopih in opremljeni z informacijo o načinu upoštevanja.
    Poročila

Javni posveti o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050. Prijavite se na dogodek in sodelujte v javni razpravi.

V okviru javne razprave o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 načrtujemo šest javnih posvetov, na katerih bo potekala javna obravnava osnutka dokumenta v naslednjih mestih:

  • v Mariboru, 21. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v predavalnici Auditorium Maximum Pravne fakultete Maribor, Mladinska 9, 2000 Maribor;
  • v Velenju 22. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v dvorani občinskega sveta Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje;
  • v Novem mestu, 23. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto,
  • v Ljubljani, 24. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v Hiši Evropske Unije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, v veliki dvorani v prvem nadstropju,
  • v Novi Gorici, 28. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v veliki dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
  • v Kopru, 29. januarja 2020, s pričetkom ob 10. uri v veliki dvorani Pretorske palače v Kopru, Titov trg 3, 6000 Koper/Capodistria.

Vljudno vabimo k udeležbi in pravočasni prijavi na izbrani javni posvet.

Prijava 

Vabilo na posvete 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in okoljskega poročila (pdf, doc)

Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in okoljskega poročila v madžarskem jeziku

Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in okoljskega poročila v italijanskem jeziku 

Prihodnost. Prostor. Strategija.

Spoznajte proces in izhodišča priprave ter namen in uporabo enega ključnih razvojnih dokumentov naše države. 

Kako je nastal predlog strategije?