Skoči do osrednje vsebine

Področje 5: Projektna pisarna: organizacijska in strokovna podpora pri izvajanju projekta

Projektna pisarna organizacijsko in tehnično podpira vodenje projekta kot celote ter vodi posamezne naloge znotraj projekta. Poseben poudarek tega področja je na izobraževanju občin in razvojnih regij. S poznavanjem in uporabo rezultatov projekta bodo namreč lažje izvajale zahteve prostorske in gradbene zakonodaje, hkrati pa bodo bolj pripravljene na morebitna črpanje EU sredstev v obdobju 2021‑2027.