Skoči do osrednje vsebine

Widening Participation and Spreading Excellence

Opis programa

Evropska unija v okviru največjega programa za spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij spodbuja k zmanjševanju razlik med državami članicami na področju učinkovitosti in uspešnosti izvajanja raziskovalno inovacijskih aktivnosti.

Države, ki na tem področju zaostajajo, imajo možnost pridobitve dodatnih sredstev za izboljšanje njihovega raziskovalno - razvojnega potenciala preko različnih ukrepov, kot so investicije, mentorstvo, mreženje ter druge skupne partnerske aktivnosti z državami, ki so vodilne na področju raziskovalno-inovacijskih dejavnosti. Na ta način države, ki zaostajajo, optimizirajo lastne potenciale za znanstveno odličnost, bolj razvite države pa po drugi strani širijo tradicionalne mreže in bodoča strateška sodelovanja. Preko teh sinergij se, podobno kot s sredstvi evropske kohezijske politike, ki so pomemben element za doseganje večjega učinka, spodbuja učinkovitost raziskovalno- inovacijskih dejavnosti, zmanjšuje razlike med državami ter hkrati spodbuja zaposlovanje, rast in konkurenčnost v Evropi. 

Upravičene države, ki so lahko koordinatorji, so države članice EU 13 (tudi Slovenija), Portugalska, Grčija, pridružene države in najbolj oddaljene regije, za te ukrepe pa je predvidenih 3,3 % sredstev Obzorja Evropa.

V okviru širitve sodelovanja in spodbujanje odličnosti so ključni cilji spodbujanje institucionalnih in strukturnih sprememb v okviru R&I sistemov na nacionalni in regionalni ravni, mobilizacija investicij za krepitev sposobnosti in opolnomočenje držav, izboljšanje odličnosti deležnikov na področju R&I preko spodbujanja sodelovanja z odličnimi partnerji iz drugih držav, spodbujanje razvoja novih inovacijskih ekosistemov ter kroženja možganov.

V okviru tega dela programa se bodo še naprej financirali tradicionalni instrumenti kot so Teaming, ERA chair, Twinning, COST, prav tako se bodo financirali novi instrumenti, ki so bili vključeni v paket »Advanced Europe«, s poudarkom na kroženjem možganov, hop on/integracijskimi shemami, razvojem inovacijskega ekosistema ter spodbujanjem odličnosti visokošolskega sektorja. Poudarek bo tudi na komplementarnih shemah s sredstvi evropske kohezijske politike.

Video predstavitve vsebin delovnega programa za leto 2023 in 2024

Prezentacije delovnega programa: Widening

Prezentacije delovnega programa: ERA