Skoči do osrednje vsebine

Predvideni javni razpisi v okviru programa Širitev sodelovanja in spodbujanje odličnosti v letih 2021 in 2022 – dodatna sprememba

Ponovno je prišlo do zamika pri potrjevanju delovnih programov, zato se zamikajo tudi predvideni datumi objav javnih razpisov in oddaj vlog.
Glede na zadnjo verzijo delovnega programa WIDERA so predvideni roki objav in oddaj vlog sledeči (popravki so označeni s krepko barvo):

 1. TEAMING : faza  29.6.2021 –5.10.2021, oddaja vloge za 2. fazo: 8.9.2022.
 2. TWINNING BALKAN: 29.6.2021 – 5.10.2021
 3. TWINNING: 20.7.2021- 18.1.2022
 4. EXCELLENCE HUBS: 3.11.2021 – 15.3.2022
 5. EEI – KREPITEV ODLIČNOSTI VISOKOŠOLSKEGA SEKTORJA IN OKOLJA: 29,6.2021 -4.11.2021
 6. KREPITEV R&I politik za BALKAN: 29.6.2021 – 29.9.2021
 7. HOP ON FACILITY: 4.1.2022 – 20.4.2022 (prvi rok), 10.11.2022 (drugi rok)
 8. ERA CHAIR: 29.6.2021 – 15.3.2022
 9. ERA FELLOWSHIPS:

- Podoktorske štipendije 2021 (glej tudi MSCA) - 29.6.2021- 12.10.2021

 -Podoktorske štipendije 2021 (glej tudi MSCA) - 29.6.2022- 29.9.2022

 1. ERA TALENTI: 1.12.2021- 12.4.2022 (širša ciljna skupina)
 2. COST: glej razpise mreže COST

Predvideni datumi objav in rokov za oddajo prijav se lahko še spremenijo po potrditvi delovnega programa. Datumi in spremembe bodo objavljene na spletnih straneh Obzorje Evropa v okviru programa Širitev sodelovanja in spodbujanje odličnosti.

Glede srečanj in dogodkov na ravni posamezne institucije se dogovorite z NKO osebo, pristojno za Širitev sodelovanja in spodbujanje odličnosti.

Informativne dneve ob objavi javnih razpisov bo organizirala tudi Evropska Komisija.