Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije v jesenskih mesecih pripravljamo niz dogodkov, povezanih s predstavitvijo, delom, uspehi in promocijo slovenske znanosti in raziskovanja, ki so združena pod dežnik Mesec znanosti. S prikazanimi vsebinami opozarjamo na pomen raziskovanja ter na njegove učinke za celotno družbo, hkrati pa naslavljamo deležnike, da predstavijo svoja dognanja in uspehe na raziskovalno-razvojnem področju.

Vsako leto osrednja dogodka predstavljata podelitev Zoisove nagrade in priznanja, priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhova priznanja, nagrad za izjemne dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti ter vsakoletni informativni dan za evropski okvirni program za raziskave in inovacije - Obzorje 2020.

Zakaj je komuniciranje znanosti pomembno

Science is not finished until it's communicated!
Sir Mark Walport, UK

Če o znanosti in znanstvenih dosežkih in dognanjih ne poročamo, je skoraj tako, kot če do dosežka ali dognanja ne bi prišlo.

Pomembna odgovornost vsakega znanstvenika je deliti strast do svojega dela in njegovega pomena za družbo. To vključuje tudi učinkovito komunikacijo z drugimi znanstveniki znotraj in zunaj njihovega področja, pa tudi s širšo zainteresirano javnostjo in laično javnostjo.

Znanost in tehnologija bolj kot kdajkoli prej prepravljata sodobno življenje. Da bi sprejeli dobro informirane odločitve, o svojem zdravju, okolju in celo o politiki, potrebujemo natančne nepristranske informacije. Ko gre za znanost, so znanstveniki najbolj neposreden in poznaven vir informacij.

Znanstveniki imajo tudi znanje in verodostojnost za preprečevanje dezinformacij in napačnih predstav (npr. "lažne novice"), ki ovirajo javno razpravo.

Za znanstvenike je ključno, da javnost obveščajo o pomembnih vprašanjih, zapletenih težavah in novih odkritjih. Te informacije lahko vplivajo na to, kako javnost glasuje na naslednjih volitvah, o čem razpravljajo na mestnih svetih, parlamentu, na podlagi katerih informacij se odločajo za podporo in kje prostovoljno sodelujejo.

Z usmerjenim komuniciranjem lahko znanstveniki vplivajo tudi na vladne odločitve, povezane z regulacijo, znanstveno politiko in financiranjem, kar ima lahko pomemben vpliv na znanstveni napredek.