Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

Naslov: Gregorčičeva ulica 27, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 13 90

E-naslov: gp.uvtp@gov.si

Odgovorna oseba: Igor Eršte, vodja

Datum zadnje spremembe: 12. 2. 2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=46

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Urad vlade za varovanje tajnih podatkov je vladna služba, ki opravlja določene naloge varovanja tajnih podatkov za zaščito osebne varnosti, fizične varnosti, dokumentacijske varnosti, varnosti v komunikacijsko informacijskih sistemih, industrijske varnosti. Urad prav tako izvaja osnovna usposabljanja glede obravnavanja in varovanja tajnih podatkov za osebe, ki tovrstno usposabljanje potrebujejo. 

 

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Urška Kalan

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Mednarodni sporazumi
Predpisi zveze Nato

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov
Gregorčičeva ulica 27, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 09.00 - 15.30 (še 2 h 21 min)
 • Torek 09.00 - 15.30
 • Sreda 09.00 - 15.30
 • Četrtek 09.00 - 15.30
 • Petek 09.00 - 14.30

Uradne ure po telefonu so v času delovnega časa urada.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 €,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 €,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 €,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Katalogi informacij javnega značaja
Iskalnik