Skoči do osrednje vsebine

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri »Ureditvi Mislinje v Pamečah«

Rok za prijavo je potekel.

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu za ukrep »Ureditev Mislinje v Pamečah« v sklopu projekta »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo«.
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Več na portalu javnih naročil

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 5 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe 5.1 »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.

Prispevek Skupnosti znaša 80 %.

Lastna udeležba RS znaša 20 %.