Skoči do osrednje vsebine

Prilagoditev Javnih raziskovalnih organizacij in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni razpis, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) v okviru razvojnega področja Digitalna preobrazba, komponente Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave (C2 K2), za ukrep Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa (C2.K7.IJ).

Namen in cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je na ravni države Slovenije vzpodbuditi in podpreti Javne raziskovalne organizacije (JRO), kamor spadajo Javni visokošolski zavodi (JVZ) in Javni raziskovalni zavodi (JRZ) ter Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani (CTK)* k čim bolj aktivnemu prilagajanju raziskovalnih, akademskih in z njimi povezanih podpornih procesov v smeri polne prilagoditve delovanja po načelih odprte znanosti.

*Knjižnice v okviru JRO imajo pomembno vlogo v procesu prilagoditev JRO za delo po načelih odprte znanosti. Ker Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK) formalno ni del Univerze v Ljubljani, ampak je samostojen javni zavod, jo kot upravičenca za sodelovanje v tem razpisu omenjamo posebej.

Kdo lahko sodeluje?

Za sredstva na tem javnem razpisu lahko kandidirajo konzorcijski partnerji, ki so pravne osebe:

 • javni visokošolski zavodi (JVZ),
 • javni raziskovalni zavodi (JRZ),
 • javni zavod Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK).

Na javnem razpisu lahko sodeluje konzorcij z najmanj trinajstimi (13) partnerji, pri čemer morajo v konzorciju sodelovati partnerji iz različnih območij Slovenije. Ministrstvo bo podprlo en konzorcij.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis

Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis do vključno leta 2026, je do 4.071.720 EUR z vključenim DDV, od tega je iz Mehanizma za okrevanje in odpornost na razpolago do 4.000.000,00 EUR. Pripadajoči DDV se bo financiral iz integralnega proračuna Republike Slovenije.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti končnih prejemnikov za izvedbo prilagoditev za delo po načelih odprte znanosti. Aktivnosti se bodo izvajale na dveh ravneh, in sicer na ravni konzorcija in na ravni organizacije, članice konzorcija.

Med aktivnosti na ravni konzorcija sodijo:

 • upravljanje konzorcija;
 • ozaveščanje;
 • dvig znanj in kompetenc za delovanje po načelih odprte znanosti;
 • urejanje skupnih vprašanj organiziranja podpornih struktur in infrastruktur za uspešno delovanje raziskovalnega sistema v skladu z zahtevami odprte znanosti;
 • sodelovanje in mreženje konzorcija z deležniki širšega raziskovalno-inovacijskega okolja ter zainteresiranimi družbenimi skupinami in občansko znanostjo ter relevantnimi strukturami ERA in širše;

Med aktivnosti na ravni organizacije, članice konzorcija sodijo:

 • delovanje članice znotraj konzorcija;
 • vključevanje osebja v ustrezna splošna in specializirana izobraževanja, zlasti tista v organizaciji konzorcija;
 • delo na praktičnih rešitvah uvajanja konceptov odprte znanosti v realno okolje članic konzorcija po vseh relevantnih segmentih;
 • sodelovanje s svetovalci pri urejanju vprašanj uvajanja rešitev na področju odprte znanosti v prakso.

Odgovori na pogosta vprašanja

Kontakt

Vprašanja, vezana na javni razpis, lahko pošiljate na posebni elektronski naslov, ki smo ga vzpostavili z namenom komunikacije s potencialnimi prijavitelji noo-oz.mizs@gov.si. Vaša vprašanja in naše odgovore bomo zbirali, objavljali in redno posodabljali na spletni strani.

tel.: 01 478 4756