Skoči do osrednje vsebine

Konservatorsko - restavratorski posegi v kapeli dvorca Dornava

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila so konservatorsko restavratorski posegi na kapeli dvorca Dornava. Dela, ki jih bo prevzel izvajalec, obsegajo konservatorsko restavratorska dela na štukaturnem okrasju, kamnitih elementih in stavbnem pohištvu kapele in zakristije dvorca Dornava. Opis predmeta naročila je podrobneje opredeljen v konservatorskem načrtu in popisu del, ki sta podlaga za pripravo ponudbe. Dvorec Dornava (EŠD 120) ima status kulturnega spomenika državnega pomena, zato je potrebno konservatorsko restavratorske posege izvajati v skladu z izdelanim konservatorskim načrtom in v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS).

Več na portalu javnih naročil