Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo

Rok za prijavo je potekel.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 86/2021 dne 28. 5. 2021 in s popravkoma v Uradnem listu RS, št. 94/2021 dne 11. 6. 2021 ter v Uradnem listu RS št. 108/2021 dne 9. 7. 2021.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni.

Javni razpis ni namenjen krepitvi institucionalizacije in povečevanju kapacitet, temveč je namenjen reševanju kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva, ter podpori procesu deinstitucionalizacije.

Na javnem razpisu bodo lahko kandidirali prijavitelji, ki so organizirani kot pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena s strani Republike Slovenije, kot javni socialnovarstveni zavod, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb (SKD-87.300) ali dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb (87.200) in ima v celodnevnem institucionalnem varstvu osebe iz ciljne skupine, ki so navedene v poglavju 5. Ciljna skupina javnega razpisa.

Namenska sredstva EU in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma iz pobude React-EU, ki se financira v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19, predstavljajo 100 % skupnih upravičenih stroškov projektov. Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 93.000.762,00 EUR.

Predvideno je sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od 1. 2. 2020 do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot do 30. 6. 2023.

ROK ZA PRIJAVO:

  1. rok: 20. 7. 2021 do 15:00 ure
  2. rok: 27. 8. 2021 do 15:00 ure

DATUM ODPIRANJA:

  1. rok: 27. 7. 2021 ob 10:00 uri
  2. rok: 3. 9. 2021 ob 11:00 uri

OBVESTILO:

Za potencialne prijavitelje na javni razpis smo pripravili informativno spletno delavnico, ki bo potekala v sredo, 9. 6. 2021, od 12:30 do 14:00 ure.

Na delavnici bodo predstavljene osnovne informacije v zvezi z javnim razpisom in načinom prijave.

Zainteresirane prijavitelje naprošamo, da na elektronski naslov amadeja.pernat@gov.si  do ponedeljka, 7. 6. 2021, potrdite svojo prisotnosti na delavnici, da vam lahko na isti elektronski naslov pošljemo povezavo za dostop do delavnice v programu Microsoft Teams.

Vprašanja glede javnega razpisa lahko prijavitelji posredujejo po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si, s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo«.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo«.

Vprašanja je možno posredovati:

Za 1. rok: do 9. 7. 2021

Za 2. rok: do 16. 8. 2021

 

Rezultati razpisa