Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ (VGC+), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam.

Obvestilo o odpiranju vlog

Odpiranje vlog na javni razpis bo 18. 4. 2024 in zaradi večjega števila vlog ne bo javno.

Pomembna informacija

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS št. 30 z dne 5. 4. 2024 objavljen popravek javnega razpisa. V nadaljevanju objavljamo seznam popravkov ter popravljeno razpisno dokumentacijo.

Besedilo javnega razpisa

Rok za oddajo vloge

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno ponedeljka, 15. 4. 2024, in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do ponedeljka, 15. 4. 2024. V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke). Osebno oddane vloge se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, 1000 Ljubljana do ponedeljka, 15. 4. 2024 do 12. ure.

Vprašanja in odgovori

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite po e-pošti gp.mddsz@gov.si, in sicer s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ - informacije).

Vprašanja je mogoče posredovati najkasneje do 11. 4. 2024, zadnji odgovori bodo objavljeni 12. 4. 2024 do 15. ure.

Informativno srečanje za prijavitelje

Ministrstvo bo organiziralo informativno srečanje za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Srečanje bo predvidoma potekalo v sredo, 27. 3. 2024, ob 10. uri v konferenčni sobi v pritličju ministrstva. Zaradi lažje organizacije prostora prosimo za prijavo na srečanje, in sicer do petka, 22. 3. 2024, do 14. ure, na naslov gp.mddsz@gov.si – v zadevo zapišite: prijava na informativno srečanje JR VGC+.

Odpiranje vlog

Odpiranje vlog bo 18. 4. 2024 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi boste prijavitelji obveščeni en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na tej spletni strani.