Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Roki za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« so najkasneje do:

  • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021 do 12.00 ure
  • za 2. odpiranje: 24. 6. 2021 do 12.00 ure
  • za 3. odpiranje: 29. 7. 2021 do 12.00 ure
  • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021 do 12.00 ure
  • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Datumi in ure odpiranja vlog:

  • 1. odpiranje bo v četrtek, 27. 5. 2021 ob 14.00 uri
  • 2. odpiranje bo v četrtek, 24. 6. 2021 ob 14.00 uri
  • 3. odpiranje bo v četrtek, 29. 7. 2021 ob 14.00 uri
  • 4. odpiranje bo v četrtek, 26. 8. 2021 ob 14.00 uri
  • 5. odpiranje bo v četrtek, 30. 9. 2021 ob 14.00 uri

 

Kontakt

Mojca Jarc
tel. 01 4003 250

Elektronski naslov:gp.mju@gov.simojca.jarc@gov.si