Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Sprememba, 14.5.2021:

Roki za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« so najkasneje do:

  • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021 do 12.00 ure
  • za 2. odpiranje: 5. 8. 2021 do 12.00 ure
  • za 3. odpiranje: 14. 10. 2021 do 12.00 ure
  • za 4. odpiranje: 23. 12. 2021 do 12.00 ure

Datumi in ure odpiranja vlog:

  • 1. odpiranje bo v četrtek, 27. 5. 2021 ob 14.00 uri
  • 2. odpiranje bo v četrtek, 5. 8. 2021 ob 14.00 uri
  • 3. odpiranje bo v četrtek, 14. 10. 2021 ob 14.00 uri
  • 4. odpiranje bo v četrtek, 23. 12. 2021 ob 14.00 uri

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, katere namen je podaljšanje roka za predložitev vlog kot tudi spremembe datumov za odpiranje vlog za dodelitev sredstev, od vključno drugega odpiranja dalje; spremembe so objavljene tudi v Uradnem listu RS v petek, 14. 5. 2021.

Spremenjene točke javnega razpisa se glasijo:

-     Drugi odstavek 2.1 točke:
"Upravičeno je sofinanciranje največ do zneska na posamezno belo liso, ki je za vsako posamezno naselje znotraj občine določen v PRILOGI 3 razpisne dokumentacije. Dodelitev sredstev bo potekala v štirih odpiranjih oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. Višina teh razpoložljivih sredstev je v Zahodni kohezijski regiji 9.494.484,72 EUR in v Vzhodni kohezijski regiji 12.184.757,67 EUR."     

-     Prvi odstavek 25. točke:   
"Prijavitelji lahko predložijo svojo vlogo za dodelitev sredstev od dneva objave tega javnega razpisa ter najkasneje do 23. 12. 2021 do 12.00 ure oz. do porabe sredstev. Datumi posameznih odpiranj vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora so podani v točki 26."   

-     Prvi odstavek 26. točke:
"Datumi odpiranja vlog:
1. odpiranje bo v četrtek, 27. 5. 2021,
2. odpiranje bo v četrtek,  5. 8. 2021,
3. odpiranje bo v četrtek, 14. 10. 2021 in
4. odpiranje bo v četrtek, 23. 12. 2021."

Grafični prikaz belih lis

Grafični pregledovalnik in iskalnik belih lis -  ki se nanaša na javne razpise Ministrstva za javno upravo (GOŠO4 in GOŠO5) in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (podukrep 7.3.).

Prvo odpiranje vlog na javni razpis

Drugo odpiranje vlog na javni razpis

Tretje odpiranje vlog na javni razpis

Obvestilo o stanju prejetih vlog, izdanih sklepih o (ne)izboru, podpisanih pogodbah ter o trenutno še razpoložljivih sredstvih za GOŠO5

Informativni dan na daljavo

Kontakt

Mojca Jarc
tel. 01 4003 250

Elektronski naslov:gp.mju@gov.simojca.jarc@gov.si