Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podukrep 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev v osnovna sredstva za primarno kmetijsko pridelavo, ki so bila poškodovana ali uničena zaradi poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023.

Navodila za vnos vlog:

Obdobje vlaganja vloge na javni razpis:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. marca 2024 do vključno 22. maja 2024, do 14. ure.

Kontakt za vprašanja:

  • Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580 77 92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
  • Kontaktirate lahko tudi ustrezne INFO TOČKE.