Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023 – 2026«

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije objavlja Javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023 – 2026«.

Namen javnega razpisa je skozi nadgradnjo strateško razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP) krepiti raziskovalno, razvojno in inovacijsko (RRI) sodelovanje neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij, lokalnih skupnosti ter drugih deležnikov inoviranja v konceptu petorne vijačnice inoviranja), ki delujejo na posameznem področju uporabe Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5), z namenom sistematičnega mreženja med deležniki in krepitvi kompetenc na prednostnih področjih oziroma spodbudi mreženje na podlagi podjetniških iniciativ oz. potreb uporabe S5, ter povezovanja v mednarodne verige vrednosti (internacionalizacija). S povezovanjem relevantnih deležnikov iz obeh kohezijskih regij, se bo ob doseganju kritične mase za razvojni preboj prispevalo h krepitvi skladnejšega regionalnega razvoja.

Cilj javnega razpisa je nadgradnja delovanja SRIP na vseh prednostnih področjih S5, osredotočanje na ključne omogočitvene tehnologije iz trinivojske prioretizacije S5, razvoj človeških virov ter vstop v mednarodna partnerstva, kar ima za posledico povečanje vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije.

Prednostna področja uporabe S5 so:

 1. Pametna mesta in skupnosti,
 2. Horizontalna mreža informacijsko – komunikacijskih tehnologij,
 3. Zdravje - medicina,
 4. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo,
 5. Trajnostna pridelava hrane,
 6. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo,
 7. Trajnostni turizem,
 8. Mobilnost,
 9. Tovarne prihodnosti,
 10. Materiali kot končni produkti.

Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje delovanja SRIP po posameznih prednostnih področjih S5, katerih cilj je nadgradnja delovanja SRIP z osredotočanjem na ključne omogočitvene tehnologije iz tri nivojske prioretizacije S5. Preko okrepljenega sodelovanja deležnikov v SRIP je cilj podpore spodbuditi povečana skupna vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije, razvoj človeških virov, vzpostavljanje novih verig vrednosti v Sloveniji in povečan obseg skupnih nastopov na tujih trgih. SRIP lahko delujejo na več ravneh, prek trinivojske strukture prioretizacije S5, s čemer spodbuja povezovanje v vertikalne verige vrednosti v okviru produktnih smeri ter horizontalne tehnološke in netehnološke inovacije.

Višina sredstev: 9.000.000,00 evrov. 

Rok za oddajo vlog je 10. 11. 2023, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva (v poslovnem času MVZI od ponedeljka do četrtka od 9:00 do 15:30 oziroma v petek od 9:00 do 14:30.

Odpiranje vlog bo 15. 11. 2023.

Informativni dan

 • Informativni dan bo 19. 10. 2023 ob 10. uri v prostorih ministrstva (Kotnikova 38, Ljubljana) in na daljavo preko preko aplikacije Zoom.
 • Kdor se želi udeležiti informativnega dneva v živo, naj prosim to sporoči na e-naslov: simona.cetin@gov.si, do srede, 18. 3. 2023 do konca dneva.

Pogosta vprašanja in odgovori

Upravičenci

Za sofinanciranje je bilo odobrenih devet vlog v skupni vrednosti 7.411.241,42 evra.

Kontakt

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo po elektronskem naslovu gp.mvzi@gov.si s pripisom zadeve: JR SRIP.