Skoči do osrednje vsebine

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

Rok za prijavo je potekel.

Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja izdelkov z višjo dodano vrednostjo, ustvarjanju novih delovnih mest in učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov na področju predelave in obdelave lesa.

Datum objave: 14. 12. 2018

Objava v Uradnem listu Republike Slovenije št. 81/2018

Razpisano sredstev: 7.429.450,38 EUR

Višina subvencije: 50.000 - 500.000 EUR

Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo samo mikro, mala in srednja podjetja, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo, skladno s Prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08- SKD 2008), registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali

oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Kontakt

Sebastijan Milovanovič Jarh

sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si

01/400 34 60