Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih

Rok za prijavo je potekel.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 161/2022 dne 23. 12. 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje objektov, katerih namen je zagotoviti varno okolje bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Sofinancira se gradnja (gradbena, obrtniška in inštalacijska dela), zunanja ureditev in oprema objektov, ki bodo grajeni kot manjše samostojne bivalne enote v skladu s sodobnimi gradbenimi standardi, uporabo trajnostnih materialov ter upoštevanjem zahtev za skoraj nič energijske objekte. Objekti se lahko gradijo kot samostojne enote v skladu z zahtevami za vzpostavitev čistih/nečistih poti in možnostjo zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za preprečevanje in obvladovanje tveganja prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni.

V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo prispevali k spodaj naštetim ciljem javnega razpisa:

  • izgradnja nove infrastrukture za vsaj 850 mest v obliki manjših, samostojnih bivalnih enot, ki bodo namenjene uporabnikom, ki potrebujejo osnovno, socialno in zdravstveno oskrbo, prilagojeno njihovim potrebam,
  • zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje skupnostnih storitev in programov, ki bodo omogočali samostojno življenje in preprečevali socialno izključenost uporabnikov,
  • enakomerna pokritost potreb po vsej Sloveniji,
  • omogočanje učinkovitega upravljanja s tveganji, povezanimi z nalezljivimi boleznimi in s tem zmanjšanje tveganja za javno zdravje,
  • kakovostna in varna obravnava oseb z visoko stopnjo odvisnosti od pomoči drugih,
  • gradnja skoraj nič energijskih objektov, ki omogočajo nižjo porabo energentov, nižje vzdrževalne stroške, manjše izpuste toplogrednih plinov, uporabo obnovljivih materialov, uporabo obnovljivih virov energije in zagotovitev optimalnega mikroklimatskega okolja. Zahtevan je 0 % doprinos k podnebnemu oziroma okoljskemu vidiku,
  • upoštevanje okoljskega načela »ne škoduj bistveno« (DNSH oz. Do No Significant Harm).

 

Na javnem razpisu bodo lahko kandidirali prijavitelji, ki so organizirani kot pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena s strani Republike Slovenije, kot javni socialnovarstveni zavod, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb (SKD-87.300) oz. dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb (SKD-87.200) in ima v celodnevnem institucionalnem varstvu osebe iz ciljne skupine.

Projekti bodo sofinancirani iz javnih sredstev v višini do največ 100 % skupnih upravičenih stroškov projekta. Sredstva v skupni višini 65.711.000,00 EUR (skupaj z DDV) se v obdobju 2023-2026 zagotavljajo iz Proračunskega sklada Mehanizma za odpornost in okrevanje oz. proračunskega sklada za odpornost in okrevanje in v proračunu Republike Slovenije. Predvideno je sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od 1. 2. 2021 do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot do 30. 6. 2026.

 

ROK ZA PRIJAVO: 7. 4. 2023

DATUM ODPIRANJA: 17. 4. 2023 ob 10.00 uri

 

OBVESTILO:

Za potencialne prijavitelje na javni razpis bomo pripravili informativno spletno delavnico. Datum delavnice bo objavljen naknadno.

Besedilo javnega razpisa

Razpisna dokumentacija

Obrazci in priloge

Ostali pomembni dokumenti

Vprašanja in odgovori

Dodatne informacije

Vprašanja glede javnega razpisa lahko prijavitelji posredujejo po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si, s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih«.

Vprašanja je možno posredovati: do 17. 3. 2023