Skoči do osrednje vsebine

Svet za živinorejo

Pristojnosti

Svet za živinorejo je strokovno svetovalno telo ministra na področju živinoreje, ki daje strokovna mnenja k pomembnejšim odločitvam na področju živinoreje:

  • vlogam za potrditev rejskih programov;
  • letnim poročilom o delu izvajalcev rejskih programov;
  • spremembam oziroma uvajanju novih metod za napovedovanje plemenskih vrednosti in ocenjevanje plemenskih živali;
  • pomembnejšim predpisom na področju živinoreje in veterinarstva;
  • predlogom dolgoročnih razvojnih programov s področja živinoreje in veterinarstva;
  • predlogom pomembnejših ukrepov kmetijske politike, ki urejajo področje živinoreje;
  • predlogom za priznanje avtohtonih pa sem;
  • elementom za določanje cene storitev in k obsegu storitev javnih služb po tem zakonu;
  • drugim pomembnejšim odločitvam na področju živinoreje.

Mandat 2019-2023