GOV.SI

Svet za živinorejo

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Svet za živinorejo je strokovno svetovalno telo ministra na področju živinoreje, ki daje strokovna mnenja k pomembnejšim odločitvam na področju živinoreje:

  • vlogam za potrditev rejskih programov;
  • letnim poročilom o delu izvajalcev rejskih programov;
  • spremembam oziroma uvajanju novih metod za napovedovanje plemenskih vrednosti in ocenjevanje plemenskih živali;
  • pomembnejšim predpisom na področju živinoreje in veterinarstva;
  • predlogom dolgoročnih razvojnih programov s področja živinoreje in veterinarstva;
  • predlogom pomembnejših ukrepov kmetijske politike, ki urejajo področje živinoreje;
  • predlogom za priznanje avtohtonih pa sem;
  • elementom za določanje cene storitev in k obsegu storitev javnih služb po tem zakonu;
  • drugim pomembnejšim odločitvam na področju živinoreje.

Mandat 2019-2023

Mandat 2015-2019